WB Risk Prevention Systems

Wij richten ons op uw
Risico.

Wij helpen bedrijven, organisaties en overheden om vooruit te denken: om contexten en scenario's te herkennen waarvan zij zich voordien niet bewust waren.

Samen richten we ons op uw risicohorizon voordat zich een noodsituatie voordoet en bieden we concrete hulp wanneer de noodsituatie zich al heeft voorgedaan.

Wij begeleiden u uitgebreid:
van analyse tot concrete toepassing in de praktijk

ANALYSE

Identificeer kritieke gebeurtenissen en beoordeel de waarschijnlijkheid dat zij zich voordoen en de impact ervan.

PREVENTIE

Bescherm uzelf tegen schadelijke invloeden en bezweer uzelf preventief tegen gevaren.

ISOLATIE

Negatieve gevolgen tot een minimum beperken en de schade beperken.

EMERGENCIES

Acuut crisisbeheer in geval van noodsituaties, rampen, pandemieën, natuurgeweld, enz.

TOEKOMST

Durf in de toekomst te kijken om mee vorm te geven aan komende veranderingen.

CONTACT

Identificeer risico's en beheers acute noodgevallen: Wij staan aan uw kant! 

Er zijn geen vooraf bepaalde oplossingen.

Elke klant is uniek en dat is precies hoe wij elk project benaderen: samen ontwikkelen wij individuele oplossingen die bij u passen, rekening houdend met vereisten en behoeften.

Wij richten ons op de gehele risicospectrum: wij maken gebruik van zowel bestaande methodieken en technieken als ook de diversiteit van onze ervaring in een breed scala van bedrijfstakken en creëren analogieën. 

Wij kijken naar alle werkniveaus en dragen bewezen toepassingen over naar andere gebieden.


Snelle en flexibele reacties.

Wij laten ons niet ontmoedigen door tegenslagen.

Wij hebben zelf al vele gebeurtenissen meegemaakt - waarom zou u die doorstaan als wij ze kunnen voorkomen?

WB Risk Prevention Systems

Nieuwsbrief

Wij sturen 4-6 keer per jaar onze nieuwbrief uit, waarin wij actuele onderwerpen belichten en verslag uitbrengen uit het veld.

U kunt zich hier inschrijvenom nooit een uitgave te missen!

U kunt ons ook vinden op LinkedIn. Kijk maar eens: