WB Risk Prevention Systems

Wij richten ons op uw
Risico's.

Wij helpen bedrijven, organisaties en overheden om vooruit te denken: om contexten en scenario's te herkennen waarvan zij zich voordien niet bewust waren.

Samen richten we ons op uw risicohorizon voordat zich een noodsituatie voordoet en bieden we concrete hulp wanneer de noodsituatie zich al heeft voorgedaan.

Wij begeleiden u uitgebreid:
Van de analyse van risico's tot de concrete toepassing in de praktijk

Er zijn geen vooraf bepaalde oplossingen.

Elke klant is uniek en dat is precies hoe wij elk project benaderen: samen ontwikkelen wij individuele oplossingen die bij u passen, rekening houdend met uw vereisten en behoeften.

Wij richten ons op de gehele risicospectrum: wij maken gebruik van zowel bestaande methodieken en technieken als ook de diversiteit van onze ervaring in een breed scala van bedrijfstakken en creëren analogieën. 

Wij kijken naar alle werkniveaus en dragen bewezen toepassingen over naar andere gebieden.


Snelle en flexibele reacties.

Wij laten ons niet ontmoedigen door tegenslagen.

Wij hebben zelf al veel verschillende situaties meegemaakt - waarom zou u die moeten doorstaan als wij ze kunnen voorkomen?

Risicopreventie
als een alomvattende uitdaging
voor de Nederlandse MKB-sector.

De mondiale, steeds veranderende wereld heeft de kwetsbaarheid voor risico's vergroot. Cyberaanvallen op kleine en middelgrote ondernemingen, terroristische aanslagen op voorheen ondenkbare doelwitten (metro's, kerstmarkten, enz.) en ook de gevolgen van de klimaatverandering tonen aan hoe kwetsbaar wij zijn geworden - wij als individuen, maar ook bedrijven, overheden, organisaties en instellingen. 

De kans dat risico's met enorme gevolgen zich voordoen, is aanzienlijk toegenomen.

De Covid-19 pandemie heeft deze ontwikkeling ook bevestigd: Een virus heeft maar een paar dagen nodig om de hele wereld te bereiken en elk mensenleven, de economische levensvatbaarheid van bedrijven of de prestaties van hele nationale economieën te bedreigen.

De meeste kleine en middelgrote ondernemingen beperken hun eigen risico nog vaak tot de klassieke gebieden - d.w.z. de financiële en juridische risico's. 

De werkelijk relevante risico's worden vaak niet onderkend of niemand voelt zich verantwoordelijk. Of anders weet men niet hoe gemakkelijk het zou zijn om de schadelijke gevolgen en de waarschijnlijkheid van optreden aanzienlijk te beperken. Je pakt de zaak pas aan als het kalf al verdronken is.

Samen bekijken we uw bedrijf, autoriteit, organisatie of instelling en identificeren we mogelijke zwakke punten, ontwikkelen we maatregelen om de risico's te beperken, noodplannen voor uitzonderlijke situaties en geven we uw bedrijfsstructuur vorm voor de toekomst. U kunt hier meer te weten komen over onze diensten en onze aanpak.

We kijken ernaar uit om ideeën met u uit te wisselen. Schrijf ons of bel ons gewoon op: 

+49 234 9041826-30

In welk onderwerp bent u geïnteresseerd?