Annemarie Wrobel

Annemarie Wrobel ondersteunt het projectmanagement bij grootschalige projecten of projecten van bijzonder belang. Wanneer de gevaarsituatie bijzonder uitgesproken is of er een uitstekend potentieel is voor innovatieve veranderingsmogelijkheden, neemt zij vooral taken op zich op het gebied van de interne en externe communicatie.

Dit omvat ook het opzetten en begeleiden van mediamonitoring, documentatie van de situatiebeschrijving en de redactie van technische artikelen of informatiemateriaal voor communicatie aan de getroffenen, het personeel en het publiek.

Zij brengt ook ervaring mee als verantwoordelijke voor een internationale vereniging van belastingadviseurs, accountants en management consultants en een organisatie voor raden van toezicht.