Aanspreekpartner voor delicate uitdagingen binnen uw onderneming en/of personeelsbestand

Seksueel geweld, corruptie & nepotisme.

Hebt u als bedrijf of instelling/organisatie/autoriteit aanwijzingen of vrees dat zich in uw personeelsbestand wangedrag voordoet?

Praat dan met ons!

report@risk-prevention-systems.com

+49 234 9041836-60

Onze diensten voor de aanpak van delicate uitdagingen in ondernemingen

 • Ondersteuning bij de planning en invoering van preventieve maatregelen en procedures
  • Terbeschikkingstelling van een externe contactpersoon die niet rechtstreeks of zijdelings verbonden is met de betrokken personen, het personeel en de vennootschap, met inbegrip van het aanbod van een externe telefonische hulplijn / klachtenlijn met adequaat opgeleid personeel mogelijkheid van anonieme melding via e-mail, enz.
  • Zet zo nodig een telefoonnummer op met de naam "Klokkenluider Misstanden".
  • Communicatie van het complete aanbod naar het personeel
  • Opleiden / coachen / begeleiden van interne aanspreekpartners
  • Plannen van standaard processen voor het omgaan met delicate problemen binnen de onderneming
  • Sensibiliseren / opleiden / opbouwen van een cultuur (houding) in het totale bedrijf binnen alle hiërarchieën.
  • Opbouw van een systeem van vroegtijdige waarschuwingsindicatoren
  • Intern en extern communiceren over de uitgangssituatie, de diensten (contactpersonen) en de preventieve maatregelen.
  • Regelmatige evaluatie van de doeltreffendheid van preventieve maatregelen
 • Ondersteuning bij het omgaan met concrete situaties van seksuele intimidatie
  • Gesprekken met de melder door opgeleid personeel (telefonisch, zo nodig persoonlijk)
  • Documentatie en communicatie van het incident
  • Externe onderzoeker voor het onderzoek van concrete verdachte gevallen (follow-up van elk individueel geval)
  • Analyse van de stemming in het bedrijf, in de afdelingen, in de teams door externe communicatiedeskundigen
  • Indien openbaar: communiceren met de rest van het bedrijf, de pers, betrokken belanghebbenden, enz.
  • Planning en ondersteuning van maatregelen om concreet wangedrag door een externe partij te verhelpen, incl. crisiscommunicatie intern en extern
  • Planning van concrete oplossingsmaatregelen voor "grotere" gevallen / patronen die het karakter van afzonderlijke gevallen overstijgen
  • Nazorg / verdere ondersteuning van de getroffenen / reïntegratie & personeelsplanning, indien nodig enz.
  • Supervisie
  • Indien nodig: ondersteuning bij het nemen van verdere stappen (bv. coördinatie met de autoriteiten, juridische ondersteuning) en sancties.
 • Ondersteuning bij de "Cultuurverandering"
  • Bouwen aan een bedrijfscultuur waarin gedrag gerelateerde kwesties vertrouwelijk kunnen worden besproken
  • Opstelling van duidelijke richtlijnen, opleiding en begeleiding
  • Sensibiliseringscursus
  • Regelmatige feedback, aanpassingen van de concepten (op basis van toekomstige ontwikkelingen)

Wangedrag binnen het personeelsbestand als sociaal gevolg van de pandemie?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Klokkenluidersregeling: kansen en risico's voor ondernemingen