Covid-19 Bewustmakingscampagne van de stad Bochum "Wattenscheid tegen Corona".

Taakgroep immunisatie Stad Bochum

WB Risicopreventiesystemen ondersteund Taak task force van de stad Bochum om vaccinatiegraad en preventieve gezondheidszorg.

In de discussie over de vaccinatiegraad en de vaccinatieplicht vragen met name gemeenten en gezondheidsautoriteiten zich af hoe zij de bevolking het beste kunnen beschermen tegen infecties en hen kunnen motiveren om te vaccineren. Voordat deze vraag echter überhaupt kan worden beantwoord, moet de bevolkingsgroep van de niet-gevaccineerden worden geanalyseerd om er onder andere achter te komen waarom sommige mensen tot nu toe niet zijn gevaccineerd en hoe zij kunnen worden bereikt. 

De ontoereikende beschikbaarheid van gegevens is hier een bijzondere uitdaging, waarmee ook de stad Bochum in het najaar van 2021 werd geconfronteerd. Ondanks een hoge vaccinatiegraad en een efficiënte organisatie van het vaccinatiecentrum, ontstond steeds meer de indruk dat een deel van de bevolking (nog) niet kon worden bereikt via de klassieke wegen van de vaccinatiecampagne. Er was echter geen databank beschikbaar waarmee de groep nauwkeuriger kon worden geïdentificeerd. 

Situatie buiten de stad in Bochum

Om dit gebrek aan gegevens aan te pakken, voert WB Risk Prevention Systems in samenwerking met de stad een enquête op twee niveaus uit: 

De nadruk lag niet op een gestandaardiseerde enquête om representatieve uitspraken te kunnen doen, maar op de wens om zo snel mogelijk concrete benaderingen te krijgen. Met behulp van de Gemba Walk-methode (Japans voor "plaats van handeling") zijn wij naar de afzonderlijke stadsdelen gegaan om met de mensen daar te praten.

Beide maatregelen leidden tot het besef dat het vooral de buurten zijn met een hoog percentage sociaal achtergestelde inwoners die a) de gevolgen van Corona bijzonder duidelijk moeten dragen (hoge incidenties) en b) nauwelijks zijn bereikt met eerdere vaccinatiecampagnes. 

In Bochum was het de De gemeente Wattenscheidwaarin een bijzonder groot aantal bewoners helemaal niet of slechts eenmaal met Johnson&Johnson was gevaccineerd. Sommige van de ondervraagde personen waren bang voor bijwerkingen, hadden het effect van de vaccinatie verkeerd ingeschat of behoorden tot de groep van vaccinatiesceptici, corona-ontkenners of samenzweringstheoretici. De grootste groep bestond echter uit mensen die ofwel niet naar behoren waren geïnformeerd, ofwel niet op de hoogte waren van de beschikbare opties omdat zij overweldigd werden door de stortvloed aan informatie, taalbarrières hen belemmerden of het vaccinatieaanbod niet eens hadden opgemerkt. 

Met andere woorden, er waren veel burgers die nog niet waren gevaccineerd, maar die niet principieel tegen vaccinatie waren.

Task Force "Wattenscheid tegen Corona

In opdracht van het ministerie van Jeugd, Sociale Zaken en Volksgezondheid van Bochum heeft WB Risicopreventiesystemen medio december 2021 een taskforce in het leven geroepen. Medewerkers van de gezondheidsdienst van Bochum, het gemeentelijk integratiecentrum en de gezondheidsconferentie, vrijwilligers uit Wattenscheid en de districtsburgemeesters sloten zich aan als contactpersonen die reeds toegang hebben tot de verschillende gemeenschappen en mensen ter plaatse. Onze deskundigen waren verantwoordelijk voor de organisatie en de moderatie van de eerste fase. Rita Diede-Stützel en Dr. Johannes WamserCrisis Manager van WB Risico Preventie Systemen. 

De belangrijkste doelstellingen waren a) de vaccinatiegraad te verhogen en b) de mensen voor te lichten over wat te doen in geval van verdenking en/of besmetting. 

Daartoe werden 14 vaccinatieloodsen, die afkomstig waren uit de betrokken gemeenschappen of hun taal spraken, naar de wijken gestuurd, waar zij werden bijgestaan door medische professionals. De bevindingen werden dagelijks verzameld en samen in de task force besproken. Dankzij het "leerconcept", waarbij "vallen en opstaan" deel uitmaken van de strategie, waren wij in staat dagelijks op de veranderende uitdagingen te reageren. Onze eigen ervaringen werden aangevuld met een intensieve uitwisseling met andere gemeenten, vooral met de steden Bremen en Bremerhaven, om van hun "hits" en "shits" te leren. 

Het directe gesprek in begrijpelijke taal en van "mens tot mens" wekte vertrouwen en het aantal vaccinaties kon tot buiten de grenzen van Wattenscheid aanzienlijk worden verhoogd. In het verdere verloop van de campagne richtte de task force zich op bewustmaking van het publiek en netwerkvorming met belanghebbenden in Wattenscheid. Bovendien, een eigen website.

Uitdaging voor gemeentelijke structuren

Wil een dergelijke campagne werken, dan moeten persoonlijke of politieke gevoeligheden opzij worden gezet en moeten hiërarchische complicaties of verantwoordelijkheidsconflicten worden vermeden. De gebruikelijke communicatie-interfaces en besluitvormingskanalen moeten secundair worden. 

Vanuit ons oogpunt is het inspirerend hoe goed dit in Bochum heeft gewerkt en hoezeer alle betrokkenen dit pad hebben omarmd en zo de task force hebben gesteund. 

"De inzet van de integratieverenigingen en de vrijwillige vaccinatiepiloten was en is indrukwekkend. Sommigen van hen wonen nog maar enkele jaren in Duitsland en toch waren ze meteen bereid om zich volledig in te zetten voor de juiste zaak en voor de stedelijke samenleving van Bochum", aldus Johannes Wamser. "Maar ook voor het stadsbestuur is het niet vanzelfsprekend om een weg in te slaan buiten de reguliere organisatie. Zonder de steun en de voortdurende ondersteuning van de gehele Bochumse overheid - van de burgemeester via de hoofden van de diensten en bureaus tot de werknemers - had dit project niet met succes kunnen worden uitgevoerd. 

Wegens de positieve effecten heeft de stad Bochum besloten de proefstrategie voort te zetten en uit te breiden tot andere districten. Dit suggereert ook het langetermijnperspectief dat "outreach-maatregelen" in de buurten over kwesties in verband met gezondheid, preventie, zorg en therapie ook buiten Corona zinvol zijn.

Bijgedragen foto: Vaccinatie piloten en vertegenwoordigers van de task force tijdens de bijeenkomst met burgemeester Thomas Eiskirch (Foto: André Grabowski, Persdienst van de stad Bochum)

Voor de organisatie en moderatie van de eerste fase waren onze deskundigen Rita Diede-Stützel en Dr. Johannes WamserCrisis Manager van WB Risico Preventie Systemen.