Bernd Hildenbrand

Bernd Hildenbrand

Bernd Hildenbrand heeft meer dan 40 jaar beroepservaring opgedaan in de Lufthansa Groep. Daarbij verwierf hij een grondige internationale kennis in verschillende functies en gebieden op vier continenten en gaf hij leiding aan grote divisies met tot 4.000 werknemers. Als directeur van een Indiase onderneming heeft hij India en de arbeidswereld aldaar ervaren, maar ook de plaatselijke autoriteiten, administratie en eigenaardigheden. 

Door zijn jarenlange verantwoordelijkheid bij het beheer van complexe operationele eenheden, zoals de belangrijke luchthavens van Frankfurt en Leipzig, is het voor hem belangrijk om de zaken niet alleen in theorie uit te werken, maar ook de reële uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen.

Sinds 2017 is Bernd Hildenbrand Senior Expert bij Dr. Wamser + Batra en brengt zijn uiteenlopende ervaring in bij WB-projecten op het gebied van crisisbeheer en -preventie.

Hij adviseert bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen over hoe om te gaan met ongeplande gebeurtenissen en bedreigingen (zoals natuurrampen, terrorisme, cybercriminaliteit, pandemieën) en de daaruit voortvloeiende risico's voor de bedrijfsvoering en voor werknemers, klanten en zakenpartners.

Hij ondersteunt de opstelling en concrete toepassing van crisisbeheersingsstrategieën voor onze cliënten. Van groot belang hierbij is een goed beheer van duurzame veranderingen en langetermijneffecten.