Omkoopgeld Corruptie

Omkoping voor overheidsopdrachten

"Bedrijven mogen niet, direct of indirect, steekpenningen of andere ongepaste voordelen aanbieden, beloven, geven of vragen om een contract of ander ongepast voordeel te verkrijgen of te behouden." In haar leidraad voor corruptiebestrijding beschrijft de OESO in zogenaamd begrijpelijke termen waar elk bedrijf zich aan zou moeten houden. Dat dit in de praktijk anders is [...]

Lees meer
Dochterondernemingen Risico India

Dochteronderneming streeft eigen belangen na

De Europese moedermaatschappij van een internationale onderneming in de machine- en voertuigbouw merkt bij toeval dat het management van de Indiase dochteronderneming niet in overeenstemming met de belangen van de moedermaatschappij handelt. Met het oog op de belastingwetgeving wordt niet-conform gedrag vastgesteld. Op basis van deze bevindingen wordt een studie besteld waarin melding wordt gemaakt van massale overtredingen van de regelgeving, corruptie, misbruik van bedrijfseigendommen door het management, nepotisme en diefstal [...].

Lees meer