Bedrijf Volgende crisis na Corona

Na twee jaar Corona meteen door in de volgende crisis

De volgende crisis na Corona: stijgende kosten van levensonderhoud en de dreiging van particuliere faillissementen - Ook voor bedrijven een sociaal kruitvat? Wat ondernemers nu moeten verwachten om voorbereid te zijn op de gevolgen van het hoge stressniveau van hun eigen personeel. Collectieve trends als gevolg van externe invloeden: Een veranderende samenleving tekort aan geschoolde werknemers leidt tot hogere veiligheidsrisico's, nieuwe perspectieven als kans voor [...]

Lees meer

Van de ene crisis naar de andere? Risicopreventie als een kans voor ondernemers!

De mondiale, steeds veranderende wereld heeft de kwetsbaarheid voor risico's vergroot. Cyberaanvallen op middelgrote ondernemingen, terroristische aanvallen op voorheen ondenkbare doelwitten en ook de gevolgen van de klimaatverandering tonen aan hoe kwetsbaar wij zijn geworden - als individuen, bedrijven, overheden, organisaties en instellingen. De kans op risico's met enorme gevolgen is aanzienlijk toegenomen. Wereldwijde trends creëren een behoefte [...]

Lees meer
Seksuele intimidatie - wangedrag personeelsbestand als gevolg van de pandemie

Grensoverschrijdend gedrag binnen uw personeelsbestand als sociaal gevolg van de pandemie? 

Seksuele intimidatie op de werkplek Het voorjaar en de zomer van 2022 hebben velen van ons weer de gelegenheid gegeven om fysiek meer tijd in onze bedrijven door te brengen. Al is het maar gedeeltelijk, want tijd en werkmodellen zijn blijvend veranderd en de thuiswerkmogelijkheden blijven bestaan. Maar teamvergaderingen, personeelsevenementen, opleidingen, vergaderingen met collega's, enz. kunnen tenminste weer in [...].

Lees meer
Rusland Verandering in de wereldeconomie

Rusland en de transformatie van de wereldeconomie

Vul hier uw kop in Rusland blijft onze krantenkoppen domineren. Westerse media vertegenwoordigen westerse standpunten en berichten over de negatieve effecten waarmee wij op sociaal en economisch vlak te maken hebben door het beleid van Rusland. Verschillende perspectieven en uiteenlopende ervaringen maken echter ook deel uit van ons dagelijks leven. Daarom durven we ons perspectief te veranderen. We kijken [...]

Lees meer
WB Talk Rusland Impact Wereldwijd (3)

Thema event actualiteiten in Rusland: wereldwijde impact

Het evenwicht in de wereld is verstoord: Het ingewikkelde web van economische, politieke, culturele, wetenschappelijke en sociale banden met Rusland is verscheurd. Communicatiekanalen die al decennia lang beproefd zijn, zijn onderbroken, financiële transacties verstoord, wereldwijde toeleveringsketens in gevaar gebracht en energie- en grondstofprijzen ongecontroleerd gestegen. Noch westerse staten, noch hun instellingen of bedrijven kunnen ontsnappen aan de verstrekkende gevolgen. De economie zal [...]

Lees meer
Energievoorzieningsrisico's-na-beschikbaarheid-en-kosten

Energievoorziening: Met welke risico's kan rekening worden gehouden? 

Een blik die verder gaat dan de kernvraag van de beschikbaarheid van energie en de stijgende kosten. De energievoorziening staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Stijgende kosten en dreigende bevoorradingsproblemen zijn onderwerpen die dagelijks in de media verschijnen en alle mensen en bedrijven raken. Energieleveranciers en netbeheerders hebben momenteel veel op hun bordje en zijn bijzonder [...]

Lees meer
Klokkenluidersregeling Kansen en risico's voor ondernemingen

Klokkenluidersregeling: kansen en risico's voor ondernemingen

Opnieuw is er een nieuwe EU-richtlijn die door de Bondsregering moet worden uitgevoerd. Het wetsontwerp voor de zogenaamde wet ter bescherming van klokkenluiders, die eigenlijk tegen 17 december 2021 had moeten worden ingevoerd, is nu door het federale ministerie van Justitie ingediend. In overeenstemming met het gepubliceerde wetsontwerp verschijnen er steeds meer aanbieders die kant-en-klare oplossingen voor klokkenluiderssystemen aanbieden. Met de oprichting van dergelijke [...]

Lees meer
Evenementen Geweld Veiligheidsrisico

Het "korte lontje" als veiligheidsrisico voor toekomstige evenementen

Hoe mogelijke sociale late effecten van de coronapandemie in aanmerking moeten worden genomen bij de planning van toekomstige evenementen. Een commentaar door Dr. Johannes Wamser & Marcel Hagens. Hoewel Sars-Cov-2 nog steeds een ernstige ziekteverwekker is die op lange termijn bij ons zal blijven, keert stukje bij beetje meer normaliteit terug in ons dagelijks leven. De verplichting om maskers te dragen wordt op veel plaatsen opgeheven, evenals [...].

Lees meer

Rusland en Oekraïne - Wat staat (Duitse) bedrijven nog te wachten? Een aanbeveling van WB Risk Prevention Systems.

(c) 30.03.2022 door Johannes Wamser Het feit dat er met de Russische invasie in Oekraïne een aanvalsoorlog voor onze deur staat, stelt heel Europa voor nieuwe uitdagingen. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz sprak van een "keerpunt in de tijd", politieke commentatoren en auteurs spreken van een nieuw tijdperk van "wereldwanorde". Militaire escalaties, nucleaire dreigingen, mogelijk gebruik van chemische wapens, hybride aanvallen en [...]

Lees meer
Escalatie Oost-Europa Kiev Oekraïne

Escalatie in Oost-Europa: onmiddellijke actie voor bedrijven in Oekraïne en de buurlanden

Er heeft zich een extreem scenario voorgedaan dat velen ondenkbaar achtten: De escalatie in Oost-Europa. Nog maar enkele dagen geleden deelden enkele bedrijven en zelfs ervaren managers die al tientallen jaren verantwoordelijk zijn voor Duitse dochterondernemingen in Rusland de beoordeling en bevestigden ons dat zij verrast waren door de aanval. Ook al hebben we zelf persoonlijk geen [...]

Lees meer
Risicopreventie voor KMO's Uitdaging

Risicopreventie als uitdaging voor het MKB

Wij als particulieren, maar ook wij als bedrijven, wij als overheden, wij als instellingen enz. zijn over de hele linie kwetsbaarder geworden. De kans dat risico's met enorme gevolgen zich voordoen, is aanzienlijk toegenomen. Tegelijkertijd wordt risicopreventie steeds belangrijker. Corona, cyberaanvallen, terroristische aanslagen & klimaatverandering De afgelopen jaren zijn de risico's toegenomen door het vaker voorkomen van bijvoorbeeld cyberaanvallen op "normale" bedrijven of terroristische aanslagen [...]

Lees meer
Voordelen voor werknemers Behoud van werknemers

Behoud van werknemers als crisispreventie

Als ondernemers hebt u allemaal gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten en hebt u hen zeker gevraagd naar hun sterke punten. Sterke punten die de kandidaat onderscheiden van de massa. Maar steeds vaker wordt de vraag gespiegeld en gesteld aan het bedrijf. Welke toegevoegde waarde heeft de baan voor de sollicitant in vergelijking met andere werkgevers? Vooral in de [...]

Lees meer
Werknemers in het buitenland Bescherming

Bescherming van werknemers in risicolanden

Eind augustus van dit jaar was de wereld er getuige van hoe chaotisch de omstandigheden kunnen zijn bij de evacuatie van buitenlanders en binnenlands personeel. Als waarnemer voelt men zich hulpeloos op zulke momenten - als verantwoordelijke moet men in staat zijn te reageren. De situatie in Afghanistan heeft echter vooral aangetoond dat de overheidsstructuren en de politieke besluitvormers niet in staat zijn om noodsituaties het hoofd te bieden [...]

Lees meer
Dochterondernemingen Risico India

Dochteronderneming streeft eigen belangen na

De Europese moedermaatschappij van een internationale onderneming in de machine- en voertuigbouw merkt bij toeval dat het management van de Indiase dochteronderneming niet in overeenstemming met de belangen van de moedermaatschappij handelt. Met het oog op de belastingwetgeving wordt niet-conform gedrag vastgesteld. Op basis van deze bevindingen wordt een studie besteld waarin melding wordt gemaakt van massale overtredingen van de regelgeving, corruptie, misbruik van bedrijfseigendommen door het management, nepotisme en diefstal [...].

Lees meer
Staatsbesluit Bundeswehr Gebeurtenis

De Bundeswehr nodigt u uit - Een groot civiel-militair evenement

Een jaarlijks evenement van de Bundeswehr wordt gehouden in een stadspark in de hoofdstad van Nedersaksen. Met ongeveer 6.000 genodigden - waaronder veel eregasten uit het bedrijfsleven en de politiek - wordt het grote evenement regelmatig een doelwit voor tegenstanders van de Bundeswehr. Ook deze keer is er kritiek uit pacifistische en linkse kringen. Naast legale demonstraties nemen tegenstanders van het evenement ook hun toevlucht tot meer drastische middelen om hun ongenoegen te uiten. Zo zijn er verfzakaanvallen op mensen en voorzieningen en zelfs een [...]

Lees meer
Nieuwe dochteronderneming Terrain China van start

Vaste voet krijgen op onbekend terrein

Nieuw terrein - Een Duitse onderneming met een geschiedenis van meer dan 150 jaar in de werktuigmachine-industrie en met al verschillende fabrieken in vier landen besluit in 2013 productie, verkoopkantoren, inkoop en een ontwerpbureau in China op te zetten. Dit besluit was noodzakelijk geworden om aantrekkelijk te zijn voor haar eigen klanten, die ook in China hebben uitgebreid [...]

Lees meer