Bedrijf Volgende crisis na Corona

Na twee jaar Corona meteen door in de volgende crisis

De volgende crisis na Corona: stijgende kosten van levensonderhoud en de dreiging van particuliere faillissementen - Ook voor bedrijven een sociaal kruitvat? Wat ondernemers nu moeten verwachten om voorbereid te zijn op de gevolgen van het hoge stressniveau van hun eigen personeel. Collectieve trends als gevolg van externe invloeden: Een veranderende samenleving tekort aan geschoolde werknemers leidt tot hogere veiligheidsrisico's, nieuwe perspectieven als kans voor [...]

Lees meer
Klokkenluider Klokkenluider Bedrijf

"Kill the messenger" - hoe bedrijven reageren op klokkenluiders en anonieme tips

Een commentaar van WB Risk Prevention Systems. De manier waarop mensen omgaan wanneer ze geconfronteerd worden met massale misstanden in hun privé- of zakelijke omgeving is altijd verbonden met emoties. De eerste, spontane reactie op (anonieme) klokkenluidersinformatie is vaak onderdrukking, teleurstelling of shock. Extreme voorbeelden op privé-niveau zijn informatie van derden over de ontrouw van de [...]

Lees meer
Seksuele intimidatie - wangedrag personeelsbestand als gevolg van de pandemie

Grensoverschrijdend gedrag binnen uw personeelsbestand als sociaal gevolg van de pandemie? 

Seksuele intimidatie op de werkplek Het voorjaar en de zomer van 2022 hebben velen van ons weer de gelegenheid gegeven om fysiek meer tijd in onze bedrijven door te brengen. Al is het maar gedeeltelijk, want tijd en werkmodellen zijn blijvend veranderd en de thuiswerkmogelijkheden blijven bestaan. Maar teamvergaderingen, personeelsevenementen, opleidingen, vergaderingen met collega's, enz. kunnen tenminste weer in [...].

Lees meer
Rusland Verandering in de wereldeconomie

Rusland en de transformatie van de wereldeconomie

Vul hier uw kop in Rusland blijft onze krantenkoppen domineren. Westerse media vertegenwoordigen westerse standpunten en berichten over de negatieve effecten waarmee wij op sociaal en economisch vlak te maken hebben door het beleid van Rusland. Verschillende perspectieven en uiteenlopende ervaringen maken echter ook deel uit van ons dagelijks leven. Daarom durven we ons perspectief te veranderen. We kijken [...]

Lees meer
Energievoorzieningsrisico's-na-beschikbaarheid-en-kosten

Energievoorziening: Met welke risico's kan rekening worden gehouden? 

Een blik die verder gaat dan de kernvraag van de beschikbaarheid van energie en de stijgende kosten. De energievoorziening staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Stijgende kosten en dreigende bevoorradingsproblemen zijn onderwerpen die dagelijks in de media verschijnen en alle mensen en bedrijven raken. Energieleveranciers en netbeheerders hebben momenteel veel op hun bordje en zijn bijzonder [...]

Lees meer
Voordelen voor werknemers Behoud van werknemers

Behoud van werknemers als crisispreventie

Als ondernemers hebt u allemaal gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten en hebt u hen zeker gevraagd naar hun sterke punten. Sterke punten die de kandidaat onderscheiden van de massa. Maar steeds vaker wordt de vraag gespiegeld en gesteld aan het bedrijf. Welke toegevoegde waarde heeft de baan voor de sollicitant in vergelijking met andere werkgevers? Vooral in de [...]

Lees meer
Werknemers in het buitenland Bescherming

Bescherming van werknemers in risicolanden

Eind augustus van dit jaar was de wereld er getuige van hoe chaotisch de omstandigheden kunnen zijn bij de evacuatie van buitenlanders en binnenlands personeel. Als waarnemer voelt men zich hulpeloos op zulke momenten - als verantwoordelijke moet men in staat zijn te reageren. De situatie in Afghanistan heeft echter vooral aangetoond dat de overheidsstructuren en de politieke besluitvormers niet in staat zijn om noodsituaties het hoofd te bieden [...]

Lees meer
Personeelsstaking India Geschillen

Werknemersstaking leidt tot fysieke confrontaties

Het is niet altijd mogelijk een werknemersstaking in het eigen bedrijf te voorkomen. Ook grieven en misverstanden kunnen hiertoe leiden. Maar dat geldt ook voor de invloed van personen van buitenaf. In dit geval ontwikkelde de staking een eigen dynamiek: ongeveer 4.000 werknemers staakten bij de Indiase dochteronderneming op zeven locaties. Ten tijde van de interventie was de staking al 11 maanden aan de gang en waren de Indiase vestigingen losgekoppeld van het Europese hoofdkantoor. De serververbinding was [...]

Lees meer