Beheersing

Risicobeheersing

Inperking van het risico: Inperking

Risicopreventie Inperking

Wanneer geplande risicopreventie niet voldoende waren en zich ondanks de voorzorgsmaatregelen een noodsituatie voordoet, is de eerste doelstelling de negatieve gevolgen van deze gebeurtenis in te dammen en te beheersen om een crisis te voorkomen.

Analyse volgens de HAZOP-methode

Voorbeelden uit de praktijk

Mocht echter een toestand worden bereikt waarin de noodsituatie zo extreem is dat de geplande indamming niet langer toereikend is, b.v. ten gevolge van explosies of schade aan relevante hulpuitrusting, dan wordt de "rode" fase, het Crisismanagement team, gestart.

Beheersing

Bij de beheersing, d.w.z. de inperking van risico's, moet met de volgende punten rekening worden gehouden:

Planning van mitigerende maatregelen
de gevolgen van het optreden van kritieke afwijkingen van de doelstelling te beperken
Tot welk punt kan ik de schade beperken en op welk punt moet ik een noodsituatie of crisis afkondigen?