Van de ene crisis naar de andere? Risicopreventie als een kans voor ondernemers!

De globale, steeds veranderende wereld heeft de Kwetsbaarheid voor risico's versterkt. Cyberaanvallen op middelgrote ondernemingen, terroristische aanslagen op voorheen ondenkbare doelwitten en ook de gevolgen van de klimaatverandering tonen aan hoe kwetsbaar we zijn geworden - als individuen, bedrijven, overheden, organisaties en instellingen. 

De kans dat risico's met enorme gevolgen zich voordoen, is aanzienlijk toegenomen.

Wereldwijde trends creëren een behoefte aan ondernemersintelligentie. Bedrijven moeten risicopreventie op alle niveaus aanpakken en de vooruitziendheid Verscherpen.

Lange tijd werd risicopreventie beschouwd als een louter verplichte oefening voor kritieke infrastructuurvoorzieningen (bv. kerncentrales) of producenten van bijzonder gevaarlijke stoffen (bv. chemische stoffen) en voor bijzonder kwetsbare gebieden (bv. luchtverkeer).Hier werden passende technische en organisatorische oplossingen ontwikkeld en geoefend. Methoden die ook kunnen worden overgedragen naar "risico-onervaren" gebieden. Toch houden veel bedrijven zich nog niet serieus bezig met de risico's die voor hun activiteiten relevant zijn.  

De kracht van veel bedrijven is dat zij in de afgelopen decennia zijn zich steeds meer gaan specialiseren en hebben zichzelf "efficiënter" geherstructureerd. hebben. Zo waren zij jarenlang optimaal gepositioneerd en worden zij wereldwijd (niet zonder reden) beschouwd als een Planningkampioenen en perfectionisten van routineprocessen. Dit heeft veel bedrijven tot technologische leiders, nichekoningen en wereldexportkampioenen gemaakt. 

Maar hoe past dat in het omgaan met onberekenbare zaken? 

Agile scenarioplanning: visualiseren van de toekomst van de onderneming 

Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, kan met het oog op de toekomst de Ontwikkeling van een positieve bedrijfsvisie slagen - ongeacht grootte of bedrijfstak. Het is menselijk dat iedere crisis op het eerste moment angst veroorzaakt en dat negatieve scenario's de overhand krijgen, daarom is het tijdig modelleren van "goede" scenario's en een "betere wereld" voor het bedrijf van cruciaal belang. 

Ook wij zien de toekomstige veranderingen niet als een gevaar, maar als een kans om te behoren tot degenen die de ontwikkeling in een voortdurend veranderende "nieuwe" wereld niet alleen zullen doorstaan, maar ook vorm zullen geven.

U kunt hier meer te weten komen over onze diensten en onze aanpak.