De Bundeswehr nodigt u uit - Een groot civiel-militair evenement

De Bundeswehr nodigt u uit - Een groot civiel-militair evenement

In een stadspark in de hoofdstad van de deelstaat Nedersaksen wordt jaarlijks een evenement van de Duitse Bundeseswehr gehouden. Met ongeveer 6.000 genodigde gasten - waaronder veel eregasten uit het bedrijfsleven en de politiek - is dit grote event regelmatig het doelwit van tegenstanders van de Bundeswehr.   

Ook deze keer is er kritiek uit pacifistische en linkse kringen. Naast legale geplande, demonstraties, zetten de tegenstanders van het evenement ook illegale middelen in, om hun ongenoegen te tonen

Zo zijn er aanvallen met verfzakken op mensen en installaties en zelfs een brandstichting. 

Tijdens het evenement zal het stadspark niet toegankelijk zijn voor het publiek. 

Het gebied moet beveiligd worden!

Om het evenement te kunnen laten doorgaan en de gasten te beschermen, moet het terrein met uitgebreide militaire middelen en overeenkomstige politiemaatregelen worden beschermd. Dit vereist een gecoördineerde planning en uitvoering van deze beschermende maatregelen. Gedetailleerde noodplannen voor verschillende mogelijke scenario's maken hier deel van uit en moeten van tevoren worden uitgewerkt. 

Als verantwoordelijke veiligheidsofficier bestaat je eerste taak uit het identificeren van de mogelijke bedreigingen en de bijbehorende scenario's te analyseren. Tegelijkertijd worden preventieve en reactieve maatregelen voor noodplanning uitgevoerd.  

De militaire veiligheidstroepen, de politie en de bevoegde gemeentelijke autoriteiten moeten worden gecoördineerd. Ten slotte worden de goedgekeurde maatregelen uitgevoerd en permanent gecontroleerd. 

Operationele Maatregelen

Organisatorische Maatregelen

Communicatieve Maatregelen

Handelen naar gelang van de situatie

Elk veiligheidsconcept moet voortdurend worden aangepast als dat nodig is. Nieuwe kennis die in de loop van het evenement wordt vergaard, moet aan het concept worden toegevoegd. Deze worden vervolgens in de praktijk gebracht door vervolgopleidingen voor de veiligheidstroepen. De communicatie-interfaces worden ook steeds opnieuw geanalyseerd en zo nodig aangepast, zodat zij altijd up-to-date zijn en men voorbereid is op veranderende uitdagingen of dienovereenkomstig kan handelen. 

De nieuwe bevindingen zullen ook worden overgedragen op toekomstige gebeurtenissen achteraf en kunnen dus preventief worden gebruikt. 

Als verantwoordelijke veiligheidsofficier controleerde Jan H. Heinen de vieringen van de Bundeswehr en beschermde het evenement tegen plotseling optredende gevaren.