Beheersing

Beheersing

Insluiting

Wanneer geplande Preventies niet voldoende waren en ondanks alle Voorzorgsmaatregelen zich een noodsituatie voordoet, is de eerste doelstelling de negatieve gevolgen van deze gebeurtenis in te dammen en te beheersen om een crisis te voorkomen.

Analyse volgens de HAZOP-methode

Voorbeelden

Indien echter een toestand wordt bereikt waarin de noodsituatie zo extreem is dat de geplande insluitingen niet langer toereikend zijn, b.v. ten gevolge van explosies, schade aan relevante apparatuur, enz. wordt de "rode" fase, d.w.z. de "noodfase", ingeleid. Crisismanagement, gestart.