Beheersing

Risicobeheersing

Containment

Risico Inperking Inperking

Wanneer geplande Risicopreventie niet voldoende waren en zich ondanks de voorzorgsmaatregelen een noodsituatie voordoet, is de eerste doelstelling de negatieve gevolgen van deze gebeurtenis in te dammen en te beheersen om een crisis te voorkomen.

Analyse volgens de HAZOP-methode

Voorbeelden uit de praktijk

Mocht echter een toestand worden bereikt waarin de noodsituatie zo extreem is dat de geplande indamming niet langer toereikend is, b.v. ten gevolge van explosies of schade aan relevante hulpuitrusting, dan wordt de "rode" fase, het Crisismanagement team, gestart.

Indamming:

Technische maatregelen

Organisatorische maatregelen

Communicatieve maatregelen

Financiële maatregelen

Wettelijke maatregelen

Onze diensten:

Samen werken we individuele oplossingen uit die bij u passen, rekening houdend met uw behoeften en vereisten. Schrijf ons een Bericht of bel ons gewoon op: +49 234 9041836-30