Escalatie in Oost-Europa: onmiddellijke actie voor bedrijven in Oekraïne en de buurlanden

Escalatie Oost-Europa Kiev Oekraïne

Mr heeft zich een rampzalig scenario voltrokken, wat velen ondenkbaar achtten: De escalatie in Oost-Europa. Slechts enkele dagen geleden deelden sommige bedrijven en zelfs ervaren managers, die decennia lang bij in Rusland gevestigde Duitse dochterondernemingen, hun inschatting en bevestigen ons dat ze verrast zijn door de aanval. 

Ook al hebben wij zelf geen gedetailleerde persoonlijke kennis van Rusland en Oekraïne, toch kunnen wij putten uit onze eigen ervaring met ernstige crisissituaties in andere regio's, terroristische aanslagen en (civiele) operaties in actieve oorlogsgebieden. Wij zijn ook vertrouwd met de evaluatie en preventie van risico's, d.w.z. de relatie tussen schadelijke gebeurtenissen en de waarschijnlijkheid dat zij zich voordoen.  

Onze eerste aanbeveling: De (begrijpelijke!) emotionele schok, maakt dat we ons vooral concentreren op het volgen van nieuwsuitzendingen. We zijn in een soort shocktoestand, die nog wordt versterkt door elk nieuwtje. Daarom is het voor bedrijven en managers belangrijk om in het "doen" te komen. 

Bedrijfsactiviteiten in Oost-Europa: Aanbevolen maatregelen

Wij raden u aan de volgende stappen te ondernemen of implementeren, die bij uitdrukkelijk ook aan de bedrijfsactiviteiten in alle aangrenzende landen. De volgende landen zijn de belangrijkste waar escalatie nog mogelijk is (Rusland, Wit-Rusland, Moldavië, de Baltische Staten en de oostelijke grensgebieden van Polen, Roemenië, Hongarije en Slowakije): 

Een "task force voor noodsituaties" oprichten die zich bezighoudt met de dagelijkse ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de plaatselijke samenlevingen en werknemers en hun behoeften, ideeën en angsten.

Wat is er nodig en wat kan er ter plaatse worden gedaan om het voortbestaan van de werknemers en het bedrijf te garanderen? 

Stel op het hoofdkantoor een "Strategic Task Force" samen die uw bedrijf op de toekomst voorbereidt. de gevolgen (tekortkomingen in de toeleveringsketen en bij de afnemers, belemmeringen van het economisch beleid, enz.) voorbereid resp. Slechtste Gevalscenario's gemodelleerd.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer een uitvoerverbod wordt opgelegd? Als de sancties op middellange of lange termijn van kracht blijven? 

Structureer een "Systeem van vroegtijdige waarschuwingsindicatoren"die, in de verwachte moeilijke informatie situatie, u een "uit de eerste hand" zicht op de situatie mogelijk maakt. 

Geeft voor (militaire) indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing, waarmee men de huidige dreigingssituatie als bedrijf rechtstreeks en niet gefilterd via de media beter kan beoordelen? 

Stel uw werknemers in staat om centraal informatie van u te ontvangen (vergelijkbaar met een clearing house).

Vermijd parallelle informatiekanalen en tegenstrijdige antwoorden.

Instelling (en onderhoud) van communicatiemogelijkheden, de onafhankelijk van het internet en de GSM-netwerken functionerenen.

Plan Jij mogelijk Evacuaties. 

Wat moet er gebeuren om ons te laten evacueren? Zijn er communicatie- en reis-/vervoersplannen? 

Controleer de verzekeringen en de dekkingen van uw vestigingen en werknemers. 


Wat en wie is er überhaupt verzekerd als situatie XY van kracht wordt? 

Controleer uw bestaande noodplannen. 

Zijn bestaande plannen overdraagbaar naar land XY? Wat moet er worden aangepast? 

Hoe we kunnen helpen:

Diensten voor bedrijven

Diensten voor branche en werkgeversverenigingen, overheden & KvK

  • Verzamel nieuws- en situatieverslagen van bronnen die ter plaatse zijn: Personeel, familie, netwerken 
  • Aanvulling van de informatie met geverifieerde Big Data 
  • Evaluatie / beoordeling van de gegevens 
  • Met name kleinere of middelgrote ondernemingen zullen niet in staat zijn om de bovengenoemde maatregelen alleen uit te voeren; daarom zou men dit "collectief" organiseren voor verschillende bedrijven (b.v. via werkgevers of ondernemers verenigingen).

Heb je vragen?

Hebt u vragen of wilt u de situatie van uw onderneming met ons bespreken?

Als crisis-ervaren emergency managers met ervaring in actieve oorlogs- en terreurgebieden, met jarenlange ervaring in noodlogistiek, planning en uitvoering van evacuatiemaatregelen en crisiscommunicatie, weten wij hoe wij ad hoc steun moeten verlenen en wat nu van belang is.

Praat met ons!

enquiry@risk-prevention-systems.com

+49 234 9041836-30