Hedging: Het beheersen van valutarisico's

Financiële risico's Afdekking vreemde valuta

Noch aandeelhouders, noch CEO's houden van negatieve winstverrassingen - zeker niet als die de resultaten van de onderneming aanzienlijk verslechteren. Niet zelden ontstaan dergelijke verrassingen echter in verband met hoge valutaschommelingen. De afgelopen twee jaar hebben wij dit bijvoorbeeld meegemaakt bij het valutapaar EUR/USD. 

Hedging maakt valutarisico's beheersbaar

Het goede nieuws is dat het risico zelfs voor middelgrote ondernemingen zonder eigen treasury-afdeling beheersbaar is. Waar gaat het specifiek om? 

Voor ondernemingen in de eurozone doet een valutarisico zich gewoonlijk voor wanneer goederen in relevante mate in vreemde valuta worden gekocht of verkocht zonder een overeenkomstige tegenpost in dezelfde valuta en in dezelfde periode. Inkomende facturen in de overeenkomstige vreemde valuta kunnen bijvoorbeeld als tegenpost dienen. Dit wordt "natuurlijke hedging" genoemd. 

Wisselkoersschommelingen

Een andere bepalende factor is de mate waarin de wisselkoersschommelingen, de zogenaamde volatiliteit. Bijvoorbeeld in tijden van oorlog of pandemieën is de volatiliteit van de wisselkoersen bijzonder groot.  

Bron: Statista

Zo ontving men in December 2020 voor één euro nog 1,22 US dollar, in oktober 2022 was het nog slechts 0,98 US dollar. Dus ongeveer 20% minder. 

In dergelijke gevallen kan het voor de betrokken onderneming uiterst lonend zijn om een strategie ter afdekking van valutarisico's te ontwikkelen en uit te voeren.  

In het onderstaande artikel noemen we dit "Fx-hedging" (Fx staat voor Foreign Exchange).  

Voorbeeld: negatieve in plaats van gezonde marge

Stel dat een Duitse machinebouwer A in september 2022 een order voor een machine ter waarde van 10 miljoen USD uit de VS heeft ontvangen. De wisselkoers was op dat moment 0,98 EUR/USD. De order wordt door alle medewerkers gevierd, want het is een grote order voor A en belooft een goede marge. De levering en facturering zijn gepland voor maart 2023. Er is dus voldoende tijd om de machine volgens een hoge kwaliteitsnorm te produceren en op tijd te leveren. Zoals gewoonlijk dringt de Amerikaanse klant aan op facturering in USD. 

Hoewel onderneming A in dezelfde periode geen aankoopfacturen in USD zal hebben, besluit de CFO de transactie niet af te dekken tegen valutaschommelingen wanneer de order in september 2022 wordt ontvangen. Hij gaat ervan uit dat de EUR/USD-wisselkoers gedurende de zes maanden tot de levering vrijwel gelijk zal blijven. Zo plaatst hij de transactie op 10 miljoen euro in zijn financieel plan voor Q1/2023 vanaf 30 september 2022. Ondertussen begint de inkoopafdeling de onderdelen van de onderdelenlijst voor de machine aan te schaffen. 

Gebrek aan indekking

Het bedrijf levert de machine volgens schema op 31 maart 2023. De wisselkoers op dat moment is 1,07 EUR/USD. Onderneming A ontvangt slechts 9,35 miljoen euro in plaats van de geplande 10 miljoen euro als gevolg van de stijging van de euro ten opzichte van de dollar.  

Het negatieve effect voor onderneming A bedraagt derhalve 650.000 EUR in slechts zes maanden. Dit negatieve effect heeft een volledige impact op het resultaat en is dus uiterst pijnlijk voor bedrijf A. Van de eerder geplande gezonde marge is niets meer over. 

Vooral kleinere KMO's in de machinebouw en de kapitaalgoederenindustrie kunnen ernstig worden getroffen wanneer dergelijke transacties niet worden afgedekt, met name in het huidige zeer volatiele klimaat.  

Valutarisico's binnen de onderneming

Naast de uitvoer zijn er tal van andere oorzaken waaruit een aanzienlijk valutarisico kan voortvloeien, bijvoorbeeld aankopen in vreemde valuta (bijvoorbeeld in China, India of de VS), of het betalen van werknemers in het buitenland. Ook de repatriëring van buitenlandse omzet of financiering in vreemde valuta op een bepaald moment in de toekomst kan leiden tot aanzienlijke valutarisico's. 

Dus hoe kan het MKB dit risico tegengaan met relatief weinig financiële en personele inspanningen? 

In principe moeten ondernemingen met een aanzienlijke omzet in vreemde valuta eerst een goed inzicht krijgen in hun corresponderende blootstelling aan vreemde valuta en op basis daarvan een passende strategie voor fx-hedging ontwikkelen.  Dit bestaat uit de volgende stappen: 

Analyse van valutarisico's
  • Hoe groot is het aandeel van uw activiteiten dat resulteert in betalingen in vreemde valuta? Hoe hoger dit aandeel, hoe groter het risico. 
  • Met welke landen doet u zaken? In sommige landen is de politieke instabiliteit veel groter en is de volatiliteit van de valuta dus waarschijnlijk groter. 
  • Hoe vaak doet u betalingen? Hoe vaker u transacties verricht, hoe meer u wordt blootgesteld aan wisselkoersschommelingen. 
  • Is er een eenvoudige proceswijziging die het wisselkoersrisico kan wegnemen of minimaliseren, bijvoorbeeld door de factureringscyclus van een klant af te stemmen op de betalingen van de leverancier? 
  • Kunt u in uw eigen valuta factureren en het risico van wisselkoersschommelingen uitsluiten? Zo verschuift het valutarisico naar de lokale klant/leverancier. 
  • Heeft u zakelijke uitgaven in het land waar u klanten heeft? Dan kunt u bankrekeningen in lokale valuta gebruiken om belastingen en leveranciers in hun eigen valuta te betalen en zo onnodige omrekeningskosten vermijden. 
Fx hedging strategie
Met als doel de negatieve gevolgen van valutaschommelingen voor de resultaten tot een minimum te beperken. Hoe hoog dit minimum moet of mag zijn, wordt bepaald door de zogenaamde risicobereidheid van de onderneming. Deze moet duidelijk worden gedefinieerd.

Onze Deskundigen en partners bij WB Risk Prevention Systems staan klaar om u te helpen een strategie voor het afdekken van valutarisico's op te stellen, uit te voeren en te controleren, zodat uw bedrijf resilient wordt. 

Neem gerust contact met ons op, we kijken ernaar uit u te ontmoeten! 

Contactformulier

Heeft u vragen of wilt u meer weten over WB Risk Prevention Systems?

We kijken uit naar een uitwisseling met u. Schrijf ons een bericht of bel ons: +49 234 9041836-30.

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn om nooit een bericht en spannend nieuws te missen: