India is het perfecte trainingskamp voor crisismanagement

India Crisis Management Trainingskamp
Mike D. Batra groeide onder meer op in New Delhi en richtte in 2004 in de Indiase hoofdstad een adviesbureau op, één van de twee ontstaanspunten van het huidige Dr. Wamser + Batra GmbH. Beheer van noodsituaties en risicopreventie behoren ook tot hun diensten voor Duitse en Europese klanten ter plaatse.

India is een van de landen die het zwaarst zijn getroffen door de Coronapandemie. Hoe heeft u, als plaatselijke ondernemer, de situatie ervaren? 

Mike D. Batra: De pandemie heeft een zeer grote impact op de lokale activiteiten van onze klanten. De tweede golf heeft een veel grotere impact dan de eerste golf in 2020. En opnieuw was er weinig voorbereiding. Maandenlang was er geen ander onderwerp, de dagelijkse gang van zaken kwam bijna niet meer aan de orde. En dit alles nadat alles bijna weer normaal was geworden. Na mijn aankomst in januari 2021, hadden we regelmatig afspraken met cliënten en collega's, uiteraard volgens de AHA-regels. In een sociale omgeving, zoals met vrienden of op bruiloften, werden de voorzorgsmaatregelen echter te snel achterwege gelaten. Gebleken is hoe belangrijk het is de pandemie serieus te blijven nemen. Het zijn niet alleen de steden die worden getroffen, maar vooral ook het platteland. Dat is waar onze klanten hun productiefaciliteiten hebben en waar hun werknemers vandaan komen.  

Ongeveer 1800 Duitse bedrijven hebben zich in India gevestigd. Het subcontinent wordt sowieso als zeer moeilijk beschouwd. Zijn er klanten die er nu aan denken zich terug te trekken? 

Batra: Nee, tot nu toe niet. Verrassend genoeg hadden veel bedrijven de inkomsten die zij na de uitbraak van de pandemie waren misgelopen, eind maart 2021, aan het eind van het Indiase boekjaar, al terugverdiend. In veel gevallen waren ze niet slechter af dan voordat Corona begon. Toen kwam de grote ontgoocheling. India's plotselinge afhankelijkheid van hulpleveranties voor medische produkten heeft een zware tol geëist van zijn imago in het buitenland. Plotseling was u na de "Make in India"-campagne van premier Modi met de Self-Reliant-campagne in het najaar van 2020 de smekeling om het tegenovergestelde te doen, om onafhankelijk te zijn. Niettemin zal er niets veranderen aan het engagement op lange termijn van de ondernemingen en onze klanten. De laatste tijd krijgen wij meer vragen van ondernemers op het gebied van onder meer IT-offshoring. 

De wortels van WB's bedrijf liggen in India. Er is nauwelijks een ander land waar je zoveel ervaring in risicobeheer kunt opdoen als daar. Maar daarvoor had je al veel meegemaakt. 

Batra: India is het perfecte trainingskamp voor crisismanagement. U heeft te maken met voortdurende afwijkingen van plannen, naast natuurrampen, terroristische aanslagen, corruptie of stakingen. Maar zelfs voordat ik het bedrijf oprichtte, had ik al veel privé-ervaring met onverwachte gebeurtenissen. In de jaren negentig was ik enkele malen als stagiair in Israël, waar herhaaldelijk terroristische aanslagen plaatsvonden, zoals bussen die ontploften. Toen heb ik voor het eerst ervaren wat er plotseling kan gebeuren en welke maatregelen er worden genomen om me daartegen te verdedigen. In 2001, was ik een student in New York tijdens de 9/11 aanvallen. Ons studentenhuis werd geëvacueerd nadat het eerste vliegtuig insloeg omdat het maar een paar meter van het World Trade Center was. De omvang van de terroristische aanslag was tot dan toe onvoorstelbaar. Door het gecoördineerde optreden van de universiteit en de crisisteams kon er echter snel worden gereageerd met noodplannen die kennelijk al in de la lagen. Wij werden gedurende enkele weken ondergebracht in het gymnastieklokaal van de universiteit, waar 's middags al bedden, voedsel, kleding en telefoons beschikbaar waren. Deze ervaring heeft mij bewuster gemaakt van crises en preventie op lange termijn. 

Met welke risico's moeten klanten rekening houden als ze succes willen boeken in India? 

Batra: Het grootste risico bestaat wanneer nieuwkomers zich slecht voorbereiden op hun markttoetredingomdat zij te eenzijdig kijken naar het potentieel en dus de mogelijkheden van een grote markt. Dit geldt evenzeer voor andere markten. Maar je moet ook intensief omgaan met de lokale uitdagingen. Vaak nemen ondernemingen te snel plaatselijke werknemers in dienst of verbinden zij zich aan een joint venture-partner die zij nauwelijks kennen en waarvan zij bijvoorbeeld niet hebben gecontroleerd hoe hij het financieel doet of of wat hij over zichzelf en zijn netwerk zegt, juist is. Deze benadering stemt niet echt overeen met de risicomijdende aard van Duitse ondernemers. In het geval van India zijn de risico's en alle mogelijke scenario's echter vaak niet van tevoren in detail geanalyseerd, wat altijd een grote vergissing blijkt te zijn.  

Met uw jarenlange ervaring en diensten, ondersteunt WB bedrijven op het subcontinent. Wat zijn voorbeelden van lopende projecten? 

Batra: Wij beheren meer en meer verkoopprojecten voor klanten waarvan de verkoop stagneert. Wij gebruiken onze informele mogelijkheden om voor de bedrijven uit te zoeken hoe hun markt eruit ziet, hoe de concurrenten zich positioneren, wat de prijzen zijn. Cliënten zijn gewoonlijk niet in staat deze informatie zelf te verkrijgen. Hun eigen werknemers vertellen vaak niet de waarheid of slechts de halve waarheid en wijten bijvoorbeeld de slechts matig stijgende verkoop aan het te hoge prijsniveau van Duitse produkten. In vele gevallen zijn in de loop der jaren miljoenenverliezen geaccumuleerd, zelfs bij kleine verkoop- en servicebedrijven. Men moet niet alleen kijken naar het resultaat van de Indiase dochteronderneming, maar ook de uitgaven van de moedermaatschappij erbij tellen, bijvoorbeeld voor opleiding, reizen, die vaak niet in de berekening zijn opgenomen. Bij Wamser + Batra beschikken we over vele instrumenten om het lokale potentieel in de verkoop te analyseren en te realiseren. 

De pandemie in Corona heeft eens te meer aangetoond hoe kwetsbaar bevoorradingsketens kunnen zijn. Hoe ondersteunt u uw Indiase en Duitse klanten in India op dit gebied? 

Batra: De kwestie van de leveranciers is fundamenteel moeilijk in India. Het vergt vele jaren om betrouwbare relaties met bedrijven tot stand te brengen en methoden in te voeren die een constante kwaliteit en de naleving van leveringstermijnen garanderen. Zo stellen wij bij onze onderzoeken herhaaldelijk vast dat onze klanten te hoge prijzen betalen voor voorverpakte produkten. Een tweede onderschat risico is de afhankelijkheid van bepaalde leveranciers. Kleinere Indiase leveranciers werden bijzonder hard getroffen door de lockdown tijdens de pandemie. Indien een van hen failliet zou gaan, zou dit vaak niet alleen de plaatselijke produktie in gevaar brengen, maar ook de produktie in andere internationale fabrieken. De knelpunten bij de bevoorrading hadden kunnen worden vermeden als er een dichter netwerk voor noodgevallen was opgezet. Wij ondersteunen onze klanten daarbij, bijvoorbeeld door samen met de inkoopafdelingen een meer systematische procedure in te voeren voor het identificeren en selecteren van leveranciers.

In het WB-team voor risicopreventiesystemen kunnen alle partners terugblikken op tientallen jaren ervaring met crises. Maar iedereen brengt ook een zekere specialisatie naar de tafel. Waar richt je je op? 

Batra: Naast kennis over de Indiase markt breng ik mijn internationale ervaring in het Midden-Oosten, Latijns- en Zuid-Amerika en Afrika in. Dit speelt bij veel projecten een belangrijke rol. Tijdens mijn opleiding in Maastricht en New York was er al aandacht voor financiën en risicobeheer in opkomende markten, in de eerste plaats India. Maar omdat ik India al kende, heb ik daarna veel gereisd. Mijn doel is om alle landen van de wereld te leren kennen; voor de pandemie ben ik gestopt bij 145 landen. Tijdens deze reizen leer je veel over wat er kan gebeuren. Dit scherpt je zintuigen en heeft me ook veel geholpen voor projecten in India. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het thema intelligentie. Ik heb heel wat methodes en instrumenten uitgeprobeerd om via verschillende kanalen informatie te verkrijgen over uw klanten, partners en uw omgeving. India is hier bijzonder geschikt voor omdat je ter plaatse zoveel tegenstrijdige dingen hoort. Op basis van deze informatie kunnen wij dan belangrijke beslissingen nemen voor risicopreventie en ook direct ingrijpen in noodsituaties.