Crisismanagement

Risicopreventie

Van strategisch tot operationeel crisisbeheer dat in noodgevallen ad hoc kan worden geactiveerd.
Risicodirecteur voor noodgevallen

Wat is crisismanagement?

Crisisbeheersing heeft betrekking op de systematische aanpak van crisis- en noodsituaties, die van tevoren moeten worden gepland en voorbereid met behulp van bedrijfsprocessen en -maatregelen (Zie risicopreventie). 

Allerlei systemen voor vroegtijdige waarschuwing zijn van invloed op het crisisbeheer en maken het mogelijk deze in een vroeg stadium te onderkennen en het crisisbeheer onmiddellijk in werking te stellen. 

Wat is een onderdeel van crisismanagement?

In tegenstelling tot gebeurtenissen onder onzekerheid (=noodbeheer), wij willen het optreden van een risico op lange termijn zo berekenbaar mogelijk maken. Tegelijkertijd moeten verkeerde inschattingen en beslissingen bij strategisch crisisbeheer worden voorkomen om noodsituaties te vermijden.

Wij verdelen het crisisbeheer van een onderneming, organisatie of overheid in twee gebieden: