Behoud van werknemers als crisispreventie

Voordelen voor werknemers Behoud van werknemers
Als ondernemers hebt u allemaal gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten en hebt u hen zeker gevraagd naar hun sterke punten. Sterke punten die de kandidaat onderscheiden van de massa. Maar steeds vaker wordt de vraag gespiegeld en gesteld aan het bedrijf.

Welke toegevoegde waarde heeft de baan voor de sollicitant in vergelijking met andere werkgevers? Vooral bij de jonge generatie spelen de kwaliteit van het bestaan en het evenwicht tussen werk en privéleven een steeds belangrijkere rol en beslissen vaker over welke werkgever sollicitanten kiezen. 

Het behoud van werknemers en secundaire arbeidsvoorwaarden hebben echter een wederkerig effect en leveren ook een toegevoegde waarde op voor de werkgever. Omdat ze een invloed hebben op de tevredenheid van de werknemersDit heeft een positief effect op de band met de werkgever. Factoren zoals loyaliteit worden versterkt en uiteindelijk, bovenal, wordt het risico om als onderneming in de problemen te komen als gevolg van de menselijke factor tot een minimum beperkt. Een hoog verlooppercentage, veel ziektedagen en algemene ontevredenheid zullen ook economische gevolgen hebben voor een bedrijf. Omdat: 

  • Groot verloop betekent een tijds- en ook financiële investering in sollicitatie-, wervings- en onboarding-processen.
  • Veel afwezigheden en ziektedagen betekenen hoge loonkosten zonder productieve prestaties van de werknemer. Er wordt minder geproduceerd of taken blijven liggen, of er moet een extra werknemer worden ingehuurd.
  • Een aanhoudende, algemene Ontevredenheid leidt niet alleen tot een vermindering van de productiviteit en de kwaliteit van de prestaties van de werknemers. Tegelijkertijd neemt de motivatie af en ook de aandacht. Deze combinatie leidt vaak tot een toenemend aantal (bijna)ongevallen op de werkplek.
Misstanden leiden niet tot succes

Het is echter niet alleen het gebrek aan personeel dat een probleem kan worden. Ongeschoold, slecht opgeleid of verkeerd opgeleid personeel leidt ook niet tot succes. Slechte kwaliteit of slechte service beïnvloeden immers het imago, en imago, zoals we weten, beïnvloedt succes.  

Misstanden binnen een enkele afdeling kunnen gevolgen hebben voor het succes van de hele onderneming.  

Een voorbeeld uit onze praktijk:

Wij ondersteunen een fabrikant met in-house productie en verkoop. Het verkooppersoneel is gemotiveerd en is in staat ongeveer 6.000 producten per maand te verkopen. De productie kan echter slechts 1.500 artikelen produceren door onderbezetting en slechte apparatuur, terwijl het management de verkoopdoelstelling op 9.000 heeft gesteld. De doelstellingen zijn niet haalbaar, dus het verkooppersoneel is gedemotiveerd. De backoffice is gefrustreerd door de vele klachten van klanten. Het evenwicht wordt steeds extremer totdat alles instort en de gevolgen niet langer in de hand kunnen worden gehouden: Werknemers verlaten het bedrijf, klanten keren zich af, de omzet stort nog verder in.  

Als ondernemer moet u de optimale strategie ontwikkelen om het evenwicht te creëren tussen tevredenheid van werknemers, loyaliteit en motivatie om als bedrijf duurzaam te blijven groeien. Want als u eenmaal tijd en geld hebt geïnvesteerd om uw personeel snel en adequaat inzetbaar te maken, wat houdt hen dan tegen om over te stappen naar de concurrentie?  

In elke onderneming zijn er sleutelposities of mensen die een bijzonder belangrijke rol spelen vanwege hun kennis, ervaring en dergelijke. Hebt u ze in uw bedrijf geïdentificeerd en wat doet u om ze te behouden? Wat zou het gevolg zijn als ze uw bedrijf zouden verlaten? 

Heb je de zaak al afgehandeld?

Weet u hoeveel verzuimdagen uw werknemers in de afgelopen 12 maanden in totaal hebben gehad en hoe het resultaat zich verhoudt tot dat van uw branchegenoten?

U hebt al een uitgebreid aanbod voor uw personeel: bent u er zeker van dat uw werknemers er niet alleen van op de hoogte zijn, maar dat ze zich ook bewust zijn van de waarde van deze voordelen?

De focus van werknemersbehoud is communicatie

Geen enkele werknemer zal volledig begrijpen wat zijn werkgever naast zijn salaris in hem investeert - als het bedrijf dit niet duidelijk communiceert.

Denk aan benefits zoals: Verzekeringen, winstdeling, auto of fiets van de zaak, aanbiedingen voor gezondheidszorg en fitness, extra (financiële) mogelijkheden voor pensioen, opleiding of zelfs bedrijfsleningen.

Met meer dan 10 jaar ervaring in advisering op het gebied van employee benefits, zijn wij uw sparring partners voor de ontwikkeling van uw personeelsstrategie. 

Wij helpen bedrijven en werkgevers bij het analyseren van hun eigen personeelsbestand en de potentiële problemen, we motiveren onze klant om ook buiten de gebaande paden te denken op zoek naar mogelijke oplossingen.

Wij helpen bij de werving en samen vinden wij innovatieve manieren om het bedrijf aantrekkelijk te maken voor de "juiste mensen" en hen op lange termijn in dienst te houden. Mogelijke aanknopingspunten zijn onder meer de volgende diensten:

Heeft u vragen of wilt u met ons praten over uw eigen werknemersstrategie? Schrijf ons een bericht of bel ons gewoon even op!