Crisismanagement team

Er kunnen zich ongepland gebeurtenissen, situaties, ongevallen, pandemieën of crisissen voordoen waarop een bedrijf, organisatie, autoriteit of bureau niet is voorbereid.

Kenmerkend is dat in noodsituaties uiterst gericht moet worden opgetreden, omdat er onder meer sprake is van een groot aantal variabelen, verwarring, tegenstrijdigheden en chaos. Focus, flexibiliteit en het voortdurend inspelen op de laatste ontwikkelingen zijn vereist.

Er kunnen mensenlevens of de functionaliteit van bedrijven of organisaties op het spel staan, dus is er geen tijd voor lange discussies en coördinatieprocessen. Als er gevaar dreigt, moeten er onmiddellijk beslissingen worden genomen. Maar vrijwel geen enkele onderneming, organisatie, instantie enz. is in staat om dergelijke middelen met de bijbehorende bekwaamheid permanent in stand te houden.

Dus is er een Crisismanagement team nodig, bemand door mensen die multidisciplinair kunnen coördineren. Tegelijkertijd moeten zij in dergelijke stressvolle situaties pragmatisch en doelgericht kunnen handelen. Niet elke goede manager is ook geschikt als crisismanager. 

Daarom bieden wij aan om geschikte mensen in uw bedrijf te identificeren, op te leiden en te coachen. Op dezelfde manier kunnen wij tijdelijk uw crisis managers ondersteunen om in een noodsituatie het hoofd koel te houden en beslissingen te nemen op basis van feiten in plaats van puur onderbuikgevoel.

Onmiddellijke aanpak van crisissituaties

De gevolgen beheersen
Inrichten van een controlecentrum voor risicobeheersing en crisismanagement
Inzet als risicomanager / crisisteam

Crisismanagement:

Vaststelling beginsituatie

 • vanaf welk moment is het een noodgeval?
 • Wie moet worden ingelicht?
 • Wat moet er geactiveerd worden?

Actieplanning

 • Oproepen van de aanwezige specialisten
 • "Finetunen" van het nood organigram
 • Activering van de richtlijnen en checklists
 • Naar binnen
 • Naar buiten
 • Bepalen van de topprioriteiten (b.v. beschikbaar stellen van middelen voor inzet, verzekeren van liquiditeit).
 • Planning van de uitvoering
  - Vrijlaten, bevoegdheden
  - Noodbegroting
 • Ad hoc toegang tot bekwame, pragmatische juridische expertise
 • Betrokkenheid van relevante vertegenwoordigers (bv. werknemers, hoofden van autoriteiten, enz.)

Uitvoering & Commando

 • Verantwoordelijke crisismanager
 • Buiten de routine organisatie
 • Bijzondere bevoegdheden en volmachten
 • Contact met topmanagement (aandeelhouders, directie, burgemeester, enz.)

Opzetten en onderhouden van informatie- en communicatieprocessen voor het personeel van de onderneming

Activering van de communicatieplannen

 • Overheden
 • Politie, brandweer, ziekenhuizen
 • Pers & media
 • Het publiek
  - Families
  - Omringende bevolking
 • Beschikbaar maken van gekwalificeerd personeel, specialisten en task forces (nood organigram)
 • zekerstellen van voorraden, veiligheid voor de noodtroepen
 • Veilig stellen van de processen en infrastructuur binnen het crisisteam
 • Real-time update: situatieschets en -weergave
 • Informatieprocessen, evaluatie en verspreiding
 • Operationele documentatie
 • Planning en organisatie van de maatregelen
 • Inzet 

= War Room Command Staff