Aanval op Oekraïne: ad hoc crisisbeheer voor bedrijven in Oost-Europa

Oost-Europa Kaart Aanval Oekraïne Conflict

De gebeurtenissen van de laatste uren in Oost-Europa hebben ons allen geschokt. Nog maar enkele dagen geleden hadden we de hoop dat de diplomatie in Europa zou zegevieren. En zelfs toen vroegen wij ons af hoe wij als bedrijf de juiste weg konden vinden tussen "onnodige paniekzaaierij" en een (misschien "naïeve") hoop dat er niets zal gebeuren.

Als u in de Oekraïne moet je nu handelen: Activeer uw noodplannen en neem maatregelen om uw werknemers, uw bedrijf en ook uzelf te beschermen. 

Maar wat als uw bedrijf gevestigd is in een van de buurlanden in Oost-Europa? Ben je voorbereid dat het conflict zich uitbreidt naar Polen, Hongarije, Moldavië, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Slowakije, Letland, Litouwen of Estland Uitbreiden?

Checklist: Een eerste overzicht

Wij hebben een checklist opgesteld die u kunt gebruiken om meteen na te gaan hoe goed u momenteel gepositioneerd bent. Ga na over welke goederen en middelen u en uw werknemers beschikken om voldoende voorbereid te zijn en te kunnen overleven in een noodsituatie:

Controleer uw huidige voorraden die beschikbaar moeten zijn in geval van nood:

  • Drinkwater en voedsel
  • Generatoren en diesel/benzine
  • Schuilkelder/safe room
  • Eerstehulpmateriaal en opfrissing van de eerstehulpmaatregelen
  • Voorbereiding voor een noodstop van de productie
  • Cyberbeveiliging van de onderneming 
  • enz.

Bereid u voor op een eventuele evacuatie van personeel en familieleden: stel een noodplan op dat ad hoc kan worden uitgevoerd.

Controleer uw verzekeringspolissen die uw werknemers en uw bedrijf dekken. Bijvoorbeeld, wat en wie is er überhaupt gedekt als situatie XY van kracht wordt? 

Analyse van de bevoorradingsketens en vaststelling van mogelijke alternatieven: Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er een uitvoerverbod wordt opgelegd en de leverancier niet meer kan leveren?

Deze checklist geeft u een eerste beoordeling van uw situatie en helpt u te herkennen op welke punten u nog niet voldoende bent voorbereid op een crisissituatie. 

De kritieke situatie, niet alleen in Oekraïne zelf, maar vooral in de omringende staten, vereist een koel hoofd en concrete maatregelen die indien nodig onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd. De individuele situatie van de bedrijven in het veld kan alleen worden vastgesteld door een directe analyse van de bestaande plannen en maatregelen -. neem contact met ons op als u wilt dat wij ze samen onderzoeken, ontwikkelen en/of in praktijk brengen, zonder paniek en zonder blind actionisme. 

Crisismanagers met ervaring in actieve oorlogsgebieden

Als crisis-ervaren emergency managers met ervaring in actieve oorlogs- en terreurgebieden, met jarenlange ervaring in noodlogistiek, planning en uitvoering van evacuatiemaatregelen en crisiscommunicatie, weten wij hoe wij ad hoc steun moeten verlenen en wat nu van belang is.

Praat met ons!

 

enquiry@risk-prevention-systems.com
+49 234 9041836-30