Mankracht als service

Het gebrek aan personeel is de laatste jaren in veel bedrijven en organisaties een ernstig probleem geworden. Dit gebrek aan middelen of geschoolde werknemers heeft vaak verschillende oorzaken: demografische veranderingen, het fundamentele gebrek aan gekwalificeerde werknemers en de globalisering. Tegelijkertijd leidt het tot een overbelasting van individuele werknemers, afdelingen en het management. In veel gevallen ontstaat het risico dat relevante onderwerpen en risico's niet meer aan bod komen of dat er geen capaciteit is om (verdere) relevante onderwerpen te behandelen.

Capaciteit en expertise als externe "add-on

Onze risico-experts zijn beschikbaar als externe capaciteit en stappen in zodra u de noodzaak herkent of zich een crisissituatie voordoet. Dit minimaliseert het risico dat relevante onderwerpen of de oplossing van crisissituaties niet voldoende aan bod komen of zelfs onopgemerkt blijven. 

Ons service aanbod

Risk Task Force als service

Virtuele adviesraad voor risicobeheer als service

Risicomanager: als service

Crisismanager: als service

Veiligheidsmedewerker als service

Crisiscommunicatiemanager: als service

Heb je vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze diensten?
Schrijf ons een bericht of bel ons:

+49 234 9041836-30