De uitdaging van het tekort aan vakkundig personeel: planbare toegang tot externe capaciteit

Toegang tot externe capaciteiten Noodgevallen

Overbelasting van het personeel, problemen bij het vervullen van vacatures en niet gerealiseerde project- of productiedoelstellingen behoren momenteel tot de grootste uitdagingen voor middelgrote ondernemingen. Het voorspelde tekort aan geschoolde werknemers is werkelijkheid geworden. Door een beroep te doen op externe capaciteit kunnen ondernemers het risico minimaliseren.

De HR-afdelingen kunnen geen gekwalificeerde en ervaren werknemers vinden die voldoen aan de eisen van de functie of die bereid zijn zich op lange termijn aan het bedrijf te binden. Dit overbelast het bestaande personeel en drijft hen tot hun fysieke en mentale grenzen. Het tekort aan gekwalificeerde werknemers is een sector- en afdelingsoverschrijdende uitdaging geworden die kan uitgroeien tot een bedrijfscrisis. 

Tekort aan geschoolde werknemers brengt kritische bedrijfsonderdelen in gevaar

Het gebrek aan capaciteit en middelen in bedrijven heeft nu ook gevolgen voor het risicobeheer, dat verantwoordelijk is voor het identificeren, beoordelen en controleren van bedrijfsrisico's. De werknemers op dit kritische gebied zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategieën om verschillende risico's te beperken en te controleren. Zonder voldoende gekwalificeerd personeel wordt het voor ondernemingen moeilijk om potentiële gevaren tijdig te onderkennen en passende tegenmaatregelen te nemen. 

Tegelijkertijd leidt de overbelasting van het verantwoordelijke personeel en het management regelmatig tot onoplettendheid of nalatigheid en bijgevolg tot verkeerde beslissingen bij de beoordeling van potentiële risico's. 

Planbare toegang tot externe capaciteit: deskundigen zorgen voor crisismanagement wanneer nodig

Schaarse middelen, gebrek aan geschoold personeel en overbelast management. Hoe kunnen bedrijven ad hoc reageren op dit risicopotentieel?  

Vanwege deze ontwikkelingen, die wij met name uit onze netwerken en van bedrijven teruggekoppeld krijgen, hebben wij voor u een "add on" ontwikkeld. Met ons servicepakket Risicobeheer als service ontlasten wij het overbelaste personeel door een extra stuk gereedschap aan te bieden. In geval van behoefte of nood kan dit gereedschap onmiddellijk en gemakkelijk worden ingeschakeld en doelgericht in uw bedrijf worden geïntegreerd.  

Zo kunt u ervoor blijven zorgen dat risicogebieden in hun geheel worden overzien en crisissituaties ondanks capaciteitsknelpunten worden overwonnen. Tegelijkertijd maken onze ervaring en expertise uit een groot aantal sectoren en landen een onafhankelijke blik op bestaande processen en maatregelen mogelijk. Naast de beschikbare middelen, die acuut kunnen worden geactiveerd, heeft u de mogelijkheid om regelmatig met ons van gedachten te wisselen en kennis te nemen van nieuwe perspectieven en ervaringsverslagen van andere ondernemers.  

Gevolgen van het tekort aan geschoolde werknemers

Indien een onderneming wordt getroffen door een tekort aan geschoolde werknemers en geen gebruik maakt van alternatieven zoals externe expers, kunnen naast de reeds genoemde ontwikkelingen ook nog andere gevolgen voor de ondernemers opduiken. Hier volgen enkele voorbeelden: 

Wanneer er niet genoeg geschoolde werknemers zijn om vacatures adequaat te vullen, leidt dit tot een toename van de PersoneelskostenBedrijven gedwongen worden hogere salarissen en betere secundaire voorwaarden te bieden, om zo vacatures voor geschikte kandidaten aantrekkelijker te maken. 

Bedrijven concurreren om de beste sollicitant op de arbeidsmarkt. Als de arbeidsomstandighedelet door een concurrent aangeboden salaris of secundaire arbeidsvoorwaardenpakket aantrekkelijker zijn, verliest het bedrijf mogelijk bestaand personeel of potentieel geschikte sollicitanten aan deze concurrent. Vooral personeel dat een gebrek aan personele bezetting gedurende een lange periode moet compenseren, zal bovendien ontlast en gewaardeerd willen worden. Een stabiel personeelsbeleid ziet er anders uit.  

Als er niet genoeg gekwalificeerde werknemers zijn om alle taken uit te voeren, kunnen bij projecten vertragingel of niet alle gestelde doelen worden gehaald. Dit brengt op zijn beurt de omzet en dus de groei van het bedrijf in gonze. 

Een gebrek aan professionallkan zich bovendien negatief op de kwaliteit van het geleverde werk uitwerken. Lager gekwalificeerd personeel of helemaal niemand voert de uit te voeren taken uit. resp. gekwalificeevoor personeel moet het werk dat gedaan moet worden voltooien in minder tijd en met minder aandacht. Bovendien leidt de overbelasting van de medewerkers vaak tot demotivatie van deze groep, hetgeen zich ook weerspiegelt in de kwaliteit van de geleolgende aerde resultaten. 

Wanneer bedrijven problemen hebben om geschoolde werknemers te vinden, moeten ze hun uitbreidingsplannen uitstellen omdat er niet genoeg talent beschikbaar is om de gewenste groeisnelheid te realiseren. 

Als preventieve maatregel tegen de beschreven crisissituatie raden wij de inzet van onze externe capaciteit aan. Lees hier meer over de mogelijke integratie van onze capaciteiten in uw onderneming:

Meld u aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn om nooit een bericht en spannend nieuws te missen:

Contactformulier

Heeft u vragen of wilt u meer weten over WB Risk Prevention Systems?

We kijken uit naar een uitwisseling met u. Schrijf ons een bericht of bel ons: +49 234 9041836-30.