Persbericht: Oprichting van WB Risk Prevention Systems GmbH

Oprichting van een strategisch adviesbureau met de nadruk op risicopreventie en crisisbeheer

Bochum, 25.07.2022

Op 25 juli 2022 werd in Düsseldorf de eerste steen gelegd voor WB Risk Prevention Systems GmbH. Met de oprichting van een afzonderlijke onderneming, die met onze Marcel Hagens, Jan H Heinen, Volker Klosowski: en de Dr. Wamser + Bartra Holding GmbHvertegenwoordigd door Mike D. Batra en Dr. Johannes Wamserde grote marktreactie van de afgelopen twee jaar.  

Als strategische partners ondersteunen zij bedrijven instellingen en overheden in risicopreventie en de opbouw van een strategische risicobeheersing, crisisbeheersing en de ontwikkeling van een veerkrachtigl toekomststrategie. Zij ondersteunen bedrijven tijdens veranderingsprocessen.  

Niet in de laatste plaats, maar vooral door de crises van de afgelopen twee jaar, zoals de Covid-pandemie, de massale verstoringen van de distributieketen, de watersnoodramp, de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande Energiekrisis, zijn veel bedrijven zich meer bewust geworden van latente risico's. Er vindt een omslag in het denken plaats en WB Risk Prevention Systems helpt bedrijven sterker de toekomst in te gaan. 

Ervaren crisismanagers in een internationale omgeving

Met de Dr. Wamser + Batra GmbH Holding heeft de nieuw opgerichte consulting boutique een partnebij mee 20 jaar ervaring in internationale zaken, met name in India. Vooral in de Indiase zakenwereld zijn crisisbeheer en risicopreventie een cruciaal onderdeel van vele projecten en maakt het deel uit van de dagelijkse gang van zaken.

Ook de andere mede oprichters putten uit jarenlangl ervaring als crisismanager in een breed scala van sectoren, die bij de lopende en toekomstige projecten kan worden ingebracht: als manager in middelgrote ondernemingen, als lid van de incidentencommissie, als taskforce in actieve oorlogsgebieden, als anticorruptie en anti witwas deskundige, als lid van de Duitse commissie voor installatieveiligheid, als calamiteitenmanager bij Lufthansa AG, als internationaal deskundige voor terrorismebestrijding, als verantwoordelijk manager bij TÜV Rheinland & TÜV Nord, als hoofd van de luchthaven van Frankfurt,als deskundige op het gebied van risicobeheer en internationale (hoog-risico) verzekeringsoplossingen, als expert in de bescherming van bedrijven en hun teams in vijandige (cyber) omgevingen en als Covid19-vertegenwoordiger van de luchthaven van Leipzig.  

Gesteund door deze ervaring werd de eerste steen gelegd voor WB Risk Prevention Systems GmbH. Deze maakt mogelijkt het, bedrijven instellingen en overheden holistisch en vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Op die manier kunnen verbanden en scenario's worden herkend die eerder niet werden waargenomen. Gevestigd in Bochum en in op nationale, alsmede internationale vertegenwoordigers en netwerken, beschikt het team over wereldwijde contacten.