Risicoanalyse

Risicoanalyse

Met de juiste analyse van risico's en maatregelen kunt u chaos en de noodzaak van ad-hoc-crisismanagement voorkomen.
Risicoanalyse WB Risicopreventiesystemen

Wij zetten analysemethoden, die al jaren als standaard gebruikt worden als instrument van veiligheidstechniek binnen de procesindustrie, de farmaceutische en petrochemische industrie of door de onderzoek raad voor veiligheid, ook in binnen nieuwe gebieden zoals bedrijven, kantoren, overheden, evenementen en organisaties, om hun Kwetsbaarheid te identificeren.

Dit betreft beproefde methoden, zoals de HAZOP-procedure (engl. Gevaar en inzetbaarheidof in het Duits "PAAG") of de oorzaak - gevolg analyse, met behulp van de Fault Tree Analysisdie met name standaard zijn op het gebied van kritieke de infrastructuur (chemische fabrieken, kerncentrales, enz.).

Risicoanalyse: identificatie en beoordeling

Evaluatie van de beïnvloedende factoren

Zodra de relevante risico's in kaart zijn gebracht, moeten de beïnvloedende factoren of mogelijke fouten worden geïdentificeerd en geanalyseerd op gelijktijdige interactie - zelfs onafhankelijk van elkaar (= gebeurtenissenboomanalyse volgens de Fault Tree Analysis).

Wat abstract klinkt, heeft heel begrijpelijke redenen: Vaak is er niet één grote factor of fout, maar is er sprake van een aaneenschakeling van kleinere en op zich vrij triviale opzichzelfstaande fouten, nalatigheden of communicatiestoringen. Gebeurtenissen die samen echter tot catastrofale gevolgen kunnen leiden.

Bekende voorbeelden zijn: de ramp in Tsjernobyl, het giftige gaslek in Bhopal, India, de ramp met de Love Parade in Duisburg, Duitsland, en het hoge sterftecijfer in Noord-Italië tijdens de Covid19-pandemie.

Risicoanalyse:

Speelveld / Omgeving -analyse

 • Stakeholder
 • Belanghebbenden
 • Betrokkenen
  Wie is relevant?
  Wat zijn de belangen
  Wat wil hij?

 • Andere ontwikkelingen & trends
  Maatschappij
  Technologie
  Politiek
  Cultuur
 • Beslissingen op de achtergrond
 • Mogelijke allianties tegen mij
 • Politieke invloed
 • Voorlichtingscampagnes en "nepnieuws"

Risk Mapping (risico in kaart brengen)

 • Op de gezondheid
 • Op de economische efficiëntie
 • Op de functionaliteit
 • Op het milieu
 • Risico Hitte Kaart
 • Risico hotspots

"Wat is er nodig?"

 • Wat past bij je eigen filosofie?

 • Wat past bij uw eigen mogelijkheden en capaciteiten?
  Personeel
  Financieel
  In de tijd
 • Welke zijn aanvaardbaar en redelijk?
  Voor economische levensvatbaarheid?
  Voor de functionaliteit?
  Voor de samenleving of de werknemers?
  Voor het milieu?

 • Welke zijn onaanvaardbaar en onredelijk?
  Verzekeringen
  Andere risico overdragende maatregelen