Controle op aansprakelijkheid en verzekering

Bij de aansprakelijkheids- en verzekeringscontrole worden bestaande verzekeringen en handleidingen of (nood)protocollen. gecontroleerd.

Verzekeringscheck

Verzekeringscontrole - herziening van verzekeringspolissen: 

  • Geografische grenzen 
  • Uitsluiting van terrorisme 
  • Ziekte- en ongevallenverzekering 
  • Repatriëringen / evacuatie 
  • Toetsing aan de hand van van de (inter-) nationale wettelijke voorschriften 
  • Aspecten die specifiek van belang zijn voor uw onderneming 

Controle van handleidingen en (nood)protocollen: 

  • Controle van de handleidingen en protocollen op volledigheid, met name ten aanzien van de reeds genoemde risico's. 
  • Indien de audit leemten aan het licht brengt en aantoont dat basisinformatie en specificaties ontbreken, kunnen de vereiste documenten worden opgesteld en in het bedrijf worden toegepast. 
     

Na de audit ontvangt de onderneming een volledig gedocumenteerde analyse met een aanbeveling voor maatregelen.