Risicopreventie als uitdaging voor het MKB

Risicopreventie voor KMO's Uitdaging

Wij als particulieren, als bedrijven, als overheden en ook instellingen enz. zijn over de hele linie kwetsbaarder geworden. De kans dat risico's met enorme gevolgen zich daadwerkelijk voordoen is aanzienlijk toegenomen. Daarom wordt risicopreventie steeds belangrijker.

Corona, cyberaanvallen, terroristische aanslagen en klimaatverandering

De laatste jaren is het aantal cyberaanvallen op "normale" bedrijven enorm toegenomene op "soft targets" (metro's, kerstmarkten, rockconcerten, enz.), het besef van kwetsbaarheid voor risico's laten groeien in deze globale snel veranderende wereld.

Het verschijnen van Corona past ook in dat beeld. Een virus heeft nog maar maar een paar dagen nodig om de hele wereld te bereiken en ein feite een bedreiging te vormen voor elk mensenleven, de economische duurzaamheid van elk bedrijf, of de prestaties van hele nationale economieën. Wij hebben dat inmiddels allemaal zelf kunnen ervaren.  

Risicopreventie door de eeuwen heen

In het verleden werd risicopreventie beschouwd als een louter verplichte oefening voor kritieke-infrastructuurvoorzieningen (bv. kerncentrales) of producenten van bijzonder gevaarlijke stoffen en voor afzonderlijke sectoren met een bijzonder grote kwetsbaarheid (bv. luchtverkeer).  

Hier werden passende technische en organisatorische oplossingen ontwikkeld en geoefend. Methoden die ook kunnen worden overgedragen naar "risico-onervaren" gebieden. Maar in de meeste middelgrote ondernemingen worden risico's vaak nog beperkt tot de klassieke gebieden, d.w.z. financiële en juridische risico's. Vaak zijn de relevante risico's niet eens bekend of voelt niemand zich verantwoordelijk. Of zij weten niet hoe gemakkelijk het eigenlijk zou zijn om de schadelijke gevolgen en de waarschijnlijkheid van optreden aanzienlijk te beperken. Risico's worden pas aangepakt als het kind al in de put is gevallen.  

Uitdagingen voor ondernemers

In onze samenwerking met bedrijven, overheden, organisaties, enz. komen wij telkens weer uitdagingen tegen. Bijvoorbeeld:

  • Risico's zijn vaak niet bekend of er is een gebrek aan risicobewustzijn
    "We hebben geen risico's in ons bedrijf!"

  • Risico's worden onjuist ingeschat
    "De fout komt maar om de x jaar voor!"

 

Wij helpen bedrijven om risico's te identificeren

Hoe kunnen wij bedrijven concreet helpen? Bijvoorbeeld, met de volgende diensten:

Meer te weten komen hier onder diensten of praat gewoon met ons!