Risicopreventie voor high-impact risico's

De risicogebieden van ondernemingen zijn divers. Naast sectorspecifieke risico's zijn er gebieden die elk bedrijf aangaan. Deze omvatten bijvoorbeeld Personeelsrisico'sDe volgende tabel toont het effect van de volgende factoren op de bedrijfsprestaties van een onderneming: bedrijfsonderbrekingen door werkonderbrekingen, fouten van werknemers of het gebrek aan gekwalificeerde werknemers. Reputatierisico's ontstaan snel wanneer een bedrijf betrokken is bij schandalen of beschuldigingen van fraude. Een beschadigde reputatie kan het vertrouwen van klanten en investeerders aantasten en leiden tot een daling van de verkoop.

, op het gebied van reglementaire risico'sDe risico's die kunnen ontstaan wanneer een bedrijf wetten of voorschriften schendt, kunnen ook een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het bedrijf. 

Marktrisico'sals gevolg van veranderingen in de economische omstandigheden, of Natuurrampen of extreme weersomstandighedenHoewel het minder goed mogelijk is risico's als aardbevingen, overstromingen of bosbranden te beïnvloeden, bestaan er voor deze risicogebieden preventieve maatregelen die de negatieve gevolgen aanzienlijk kunnen beperken als zij zich voordoen.

Inbreuken op de gegevensbescherming en in het bijzonder Cyberaanvallen maken deel uit van een risicogebied dat voortdurend evolueert en steeds complexere dimensies aanneemt. Hier zijn alleen softwareoplossingen niet langer voldoende om zich te beschermen tegen mogelijke aanvallen in de digitale wereld.

Van analyse tot uitvoering van preventieve maatregelen

Onze risico-experts ondersteunen u bij het identificeren van de risicogebieden die relevant zijn voor uw bedrijf en de huidige status. Samen ontwikkelen wij passende oplossingen en leggen deze vast in uw processen.

Ons service aanbod

Cyber-Crime preventie als service

Onopgemerkte beveiligingslekken, gevoeligheid van medewerkers en optimalisatiemogelijkheden. Meer informatie over onze diensten op het gebied van cyber-crime preventie vindt u hier: 

Hedging als service

Personeelsbehoud als service

*In verband met de lokale juridische situatie heeft dit dienstenaanbod alleen betrekking op in Duitsland gevestigde bedrijven. 

Veranderingsmanagement als service

Maatwerk high -impact risicopreventie als service

Heb je vragen?

Heeft u vragen of wilt u dat wij preventieve maatregelen ontwikkelen of uw bestaande processen optimaliseren?
Schrijf ons een bericht of bel ons:

+49 234 9041836-30