Communicatieplannen

  • Hoe communiceer ik mijn preventiemaatregelen (vooral intern)?
  • Hoe informeer ik (bv. in het geval van bedrijven) de omwonenden, autoriteiten, pers over mijn preventiemaatregelen (externe communicatie)?
  • Genereren van een communicatieplan voor een incident (wie spreekt intern en extern wanneer met wie over wat)
  • De belanghebbenden bewust maken van het belang van communicatie, ook in het geval van ongeplande gebeurtenissen