Media monitoring

Met behulp van instrumenten kunnen we de communicatie in de media en de sociale netwerken stroomlijnen op basis van trefwoorden, onderwerpen of bepaalde criteria en zo licht werpen op individuele personen of bedrijven. 

Voorbeeld van mediamonitoring (Bron: Carin Boon-Verweij project, Nederland)

Sociale monitoring: nepnieuws vroegtijdig herkennen 

Voortdurende analyse van de pers en de media: zodra uw bedrijf verschijnt, wordt alle informatie verzameld en geëvalueerd. Zodra discrepanties en opvallende kenmerken kunnen worden vastgesteld, worden tegenmaatregelen ontwikkeld. 

 

Sociale controle: controle van partners, leveranciers en concurrenten 

Continue analyse van pers en media: berichten over uw zakenpartners, concurrentie en leveranciers worden verzameld en geëvalueerd. 

Krijgen ze nu een slechte behandeling in de pers? Zal de situatie uw bedrijf beïnvloeden?  

Samen ontwikkelen wij een systeem voor vroegtijdige sociale monitoring dat u de mogelijkheid biedt nieuws tijdig te analyseren en te evalueren en vroegtijdig te handelen in geval van nood.