Analyse van aanwezige employee benefits

Tijdsbestek: 1-2 dagen

Inventarisatie:

  • gesprek van 2 uur met de directie van het bedrijf en de HR afdeling
  • Analyse van het reeds bestaande aanbod van employee benefits, inclusief (digitale) personeelsenquête

Verslag:

  • Rapport met conclusies en aanbevelingen