Employee Benefit Tool

Digitaal hulpmiddel voor werknemers

Bijvoorbeeld voor de invoering van een voordeelsysteem voor het personeel in de vorm van een persoonlijk budget dat kan worden ingewisseld voor speciale diensten (b.v. in de cafetaria of voor extra verlofdagen).

Met behulp van het instrument kunnen personeelsleden rapporten over hun huidige budgetstatus bekijken of het interactief "uitgeven".

Samen ontwikkelen wij individuele oplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van de onderneming en zetten deze op in uw systeem.