Preventieplannen

Waarmee maatregelen Ik kan ofwel Waarschijnlijkheid van intreden en/of de impact van een risico beperken. Het gaat zowel om het voorkomen van een noodsituatie als om het voorkomen van de gevolgen van een noodsituatie die zich heeft voorgedaan.

Welke Noodplannen Ik moet in staat zijn om "uit de la te trekken" in geval van een acute dreiging.

Deze vragen worden behandeld vanuit de premisse dat (indien beschikbaar en nuttig) technische maatregelen prioriteit enkele organisatorische maatregelen moeten worden gebruikt. In de eerste plaats omdat organisaties bestaan uit mensen die herhaaldelijk moeten worden opgeleid en die, uit ervaring, in extreme situaties/stress fouten kunnen maken of volledig kunnen falen.

 

Identificatie / aankoop / gebruik van technische oplossingen

 • Identificatie van in aanmerking komende technische oplossingen
 • Evaluatie van het voordeel of de Kosten-baten analyse
 • Hoe groot is de Ervaring in de praktijk, welke mogelijke maatregelen kunnen worden geëvalueerd?
 • Bestaan er al bewezen methodieken?
 • Inkoop / Aanbesteding
 • Testen van de Effecten, het uitvoeren van oefeningen, testen
 • Regelmatig checken van alternatieve / nieuwe technologieën en hun effect (voor- en nadelen in vergelijking met bestaande systemen)

 

Identificatie / inzet van organisatorische oplossingen

 • Op basis van de ernst van het risico en ook de organisatorische noodzaak ("er is hier geen technische oplossing") kan een Risico-organisatie of een Structuur van risicomanagement worden gepland en toegepast
 • Vaststelling van mogelijke oplossingen, noodzakelijke Gedragingen
 • Oprichting, bewustmaking en Opleiding van de betrokken partijen (certificering)
 • Regelmatig en bij herhaling Training alsook rampenoefeningen doorvoeren (aangekondigd en onaangekondigd)
 • Opnieuw uitvoeren indien de relevante randvoorwaarden veranderen, maar ten minste één Vernieuwing om de 2 à 3 jaar > aanpassing van bestaande concepten
 • Coördinatie / training met hulpdiensten zoals politie, brandweer, enz.

 

Layer of Protection Analyses (LOPA)

Nadat de "preventiemiddelen / beschermingslagen" (layers of protection) zijn geïdentificeerd, wordt het effect geëvalueerd door middel van (LOPA). Layer of Protection Analyses Analyse .

 

Bespreking van het aanvaarde restrisico

 • Hoe ongebruikelijk het ook klinkt, er is geen 100% zekerheid. Een sociaal nogal ongebruikelijke discussie in Duitsland, die in andere landen (b.v. Zwitserland/Nederland) met een geheel andere traditie wordt gevoerd, is de gekwantificeerde specificatie van de "maatschappelijk aanvaardbare rest risico".
  • vertaald naar b.v. openbare instellingen: Wat kan van de bevolking worden verwacht (ethisch, moreel, gezondheids-, economisch, ecologisch, enz.)?
  • vertaald naar bedrijven: Wat kan van de onderneming worden verwacht in economisch en functioneel opzicht, met welke inspanning wend ik mij tot welk risico. Welk risico ben ik bereid te "dragen" in geval van een gebeurtenis?

 

Afdekking van het resterende risico (bv. door verzekering)

 • Welke gevolgen kunnen / moeten wettelijk of ethisch en moreel door een verzekering worden gedekt?
 • Controle van de aansprakelijkheid en de zorgplicht van de werkgever / exploitant / eigenaar / organisator van het evenement
 • Identificatie van en advisering over geschikte verzekeringspakketten (internationaal)