Externe Chief Risk Officer

Voor veel bedrijven is de functie van Chief Risk Officer geen "voltijd baan", maar het vereist wel een overeenkomstig niveau van bekwaamheid en ervaring. Dit schept een probleem voor de meeste bedrijven: zij moeten voorbereid zijn op noodsituaties/incidenten, maar economisch gezien is het niet zinvol om een dienovereenkomstig bekwame werknemer op voltijd basis in dienst te nemen, op te leiden enz.

Daarom bieden wij de diensten van "externe risicobeheerder" aan, waaronder

  • alarmcentrale "Risk Prevention Systems" (24 uur per dag bereikbaar, ook via hotline-functie in Duitsland en India)
  • Externe Ombudsman
  •