Duurzaamheid door herhaling en continuïteit

Het is niet voldoende om een risico/gevaar slechts één keer te beschouwen, maar het moet steeds opnieuw worden ingedeeld en herzien. Het gebeurt (steeds vaker) dat het schadepotentieel van een genoemd restrisico plotseling sterk verandert en vele malen hoger wordt dan eerder ingeschat.

Herhaling als een constante, preventieve maatregel

Voorbeeld: Tot 11 september 2001 kon niemand zich voorstellen dat terroristen vliegtuigen zouden gebruiken om het World Trade Center in New York neer te halen. Tot dan toe werd deze gebeurtenis als zeer onwaarschijnlijk en dus als een restrisico beschouwd. Na 11 september vormt een terroristische aanslag vanuit de lucht echter een gevaar dat (tot op de dag van vandaag) op alle luchthavens of bij alle luchtvaartmaatschappijen tot blijvende veranderingen op het gebied van "veiligheid" heeft geleid.

  • Regelmatige toetsing/herhaling