Risicomanagement als service - expert als add-on voor bedrijven en instellingen

Planbare beschikbaarheid van externe capaciteit op het gebied van risicomanagement

Schaarse middelen, een gebrek aan geschoolde werknemers en een overbelast management. Dit beeld beheerst momenteel het dagelijks leven van veel bedrijven. Als "add-on" ontlasten wij met ons aanbod Risicobeheer als service het bestaande team in het bedrijf of instelling. Door een hulpmiddel aan te bieden dat onmiddellijk en gemakkelijk kan worden geïntegreerd in geval van behoefte of nood. 

Zo kunt u ervoor zorgen dat risicogebieden in hun totaliteit worden bekeken en crisissituaties ondanks capaciteitsknelpunten worden overwonnen. Tegelijkertijd maken onze ervaring en expertise uit een groot aantal sectoren en landen een neutrale, onafhankelijke kijk op bestaande processen en maatregelen mogelijk. Naast de beschikbare middelen, die indien nodig geactiveerd kunnen worden, heeft u ook de mogelijkheid om regelmatig met ons van gedachten te wisselen. Maak zo kennis met nieuwe perspectieven en praktijkervaringen van andere ondernemers.

Individueel aangepast aan de behoeften van uw bedrijf. Afhankelijk van de actueel geïdentificeerde risicogebieden of crisissituaties kunnen wij flexibele, professionele en geschikte deskundigen leveren die binnen een afgesproken reactietijd aan de slag gaan en in staat zijn crises en noodsituaties het hoofd te bieden.

Wilt u meer weten over risicomanagement als service?

Risicomanagement als service - Onze pakketten:

ZILVER

Beschikbaarheid
 • Halve man dag
 • online of ter plaatse (excl. reistijd**)
 • Tijd die wij voor u reserveren en die aan het eind van de maand vervalt.

Contact:
 • Vaste contactpersoon
Hotline & reactietijd
 • 24/7 hotline
 • Reactie (=actieve probleemoplossing, inzet ter plaatse enz.) binnen 72 uur.
Duur
 • 6 maanden.
 • Termijn wordt automatisch verlengd met 6 maanden na de eerste termijn zonder opzegging
Kosten
 • 999,00 € / maand

GOUD

Beschikbaarheid
 • 1 man dag
 • online of ter plaatse (excl. reistijd**)
 • Tijd die wij voor u reserveren en die aan het eind van de maand vervalt.

Contact:
Hotline & reactietijd
 • 24/7 hotline
 • Reactie (=actieve probleemoplossing, inzet ter plaatse enz.) binnen 48 uur.
Duur
 • 6 maanden.
 • Termijn wordt automatisch verlengd met 6 maanden na de eerste termijn zonder opzegging
Kosten
 • 1.998,00 € / maand

PLATINA*

Beschikbaarheid
 • 1 mandag + 1 mandag ("virtuele adviesraad")
 • online of ter plaatse (excl. reistijd**)
 • Tijd die wij voor u reserveren en die aan het eind van de maand vervalt.
Contact:
Hotline & reactietijd
 • 24/7 hotline
 • Reactie (=actieve probleemoplossing, inzet ter plaatse enz.) binnen 24 uur.
Duur
 • 6 maanden.
 • Termijn wordt automatisch verlengd met 6 maanden na de eerste termijn zonder opzegging
Kosten
 • 3.999,00 € / maand

**Reistijd wordt berekend volgens a.h.v.

In geval van een crisis middelen paraat hebben en deze kunnen inzetten zonder tijdrovende planning

*

Naast onze eigen expertise, die wij in geval van een crisis kunnen inroepen en ter beschikking stellen, zijn wij in staat om met behulp van ons netwerk en onze samenwerkingspartners snel en eenvoudig passende task forces op te zetten. Hieronder vallen bijvoorbeeld onze Cyber Task ForceMet deze service kunnen we u garanderen dat er binnen 12 uur vier cyber-experts werken aan de oplossing van uw incident.

Deze service is al inbegrepen in het Platinum servicepakket.

Voordelen van externe middelen die u met ons dienstenpakket ter beschikking staan:

De overbelasting van het verantwoordelijke personeel en management of de niet ingevulde functies van risicofunctionarissen leiden tot een extra risico. In geval van crisis of nood kunnen situaties verkeerd worden ingeschat of niet (juist) worden waargenomen. Wij zijn beschikbaar als "add-on" voor dergelijke situaties en ontlasten uw bedrijf.

Als externe deskundigen op het gebied van risicobeheer brengen wij gespecialiseerde expertise en ervaring in bij het identificeren en beheren van risico's op een groot aantal gebieden.

Wij zijn onafhankelijk en neutraal. Wij zijn niet betrokken bij mogelijke, interne conflicten of politieke machtsstrijd binnen het bedrijf. Dat maakt onze mening en beoordeling objectiever en onbevooroordeeld.

Een onbevooroordeelde externe deskundige kan risico's aan het licht brengen die interne medewerkers gemakkelijker over het hoofd zien of negeren. Door onze verschillende perspectieven kunnen wij nieuwe risicogebieden of mogelijkheden aan het licht brengen die het bedrijf misschien niet heeft overwogen.

Wij kunnen processen verbeteren en efficiënter maken. Door onze ervaring en specialisaties kunnen wij sneller risicobeoordelingen en risicoplannen opstellen en uitvoeren.

Onze inzet helpt de uitvoering van risicoplannen of preventieve maatregelen en het oplossen van crisissituaties te versnellen. Dit leidt uiteindelijk tot besparingen in tijd en kosten.

Bent u geïnteresseerd in ons servicepakket?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het dienstenaanbod? Schrijf ons een bericht of bel ons:

+49 234 9041836-30