Risicopreventie vs. Crisismanagement

WB Risicopreventiesystemen Crisisbeheersing
"What's in a name"en wie kan het wat schelen?

Nou, wij bij WB Risk Prevention Systems vinden het belangrijk.... en misschien zou u er ook waarde aan moeten hechten.

Een bijdrage van Marcel Hagens

Laten we om te beginnen teruggaan naar Princeton in de VS waar, in het jaar 1942, Albert Einstein op de campus van de universiteit rondloopt met zijn assistent. "Professor", vraagt de assistent, "het eindexamen dat u uw studenten net gaf, is dat niet hetzelfde examen dat u hen vorig jaar gaf?" Einstein antwoordt: "Ja, dat is zo."

"Maar Professor, hoe kon u dat doen?" vraagt de bezorgde assistent. Einstein antwoordde eenvoudig: "Omdat de antwoorden inmiddels veranderd zijn"!

Vandaag leven we, meer nog dan in 1942, in een wereld die voortdurend verandert. Wat vandaag goed is, kan morgen helemaal verkeerd zijn. Technologische, medische, sociale, economische en culturele ontwikkelingen lijken nog nooit zo snel te zijn gegaan.

Dus ja, dezelfde vraag zal zeker een ander antwoord vereisen om relevant te blijven.

Hoe en of wij ons in de loop van de tijd aanpassen, bepaalt of wij overleven. Als bedrijf, organisatie of instelling moet u voortdurend het speelveld blijven scannen. Veranderen de spelregels, veranderen de spelers en spelen we eigenlijk nog wel steeds hetzelfde spel?

Een goed voorbeeld zijn de bedrijven Kodak en Fujifilm. In 2000, aan het begin van de nieuwe eeuw, bezat Kodak 80% van de wereldmarkt in kleurenfilms en was Fujifilm een kleine Japanse speler op dezelfde markt. 10 jaar later had Kodak 50% van zijn omzet verloren en stond het op het punt failliet te gaan.

Terwijl Kodak er niet in slaagde de realiteit van de digitale revolutie waar te nemen en zijn bedrijfsmodel aan te passen, zag Fujifilm onverwachte mogelijkheden in zijn (film)product voor andere markten, zoals cosmetica, investeerde het in innovatie en diversificatie, en slaagde het er niet alleen in de filmcrisis te overleven. Fujifilm veranderde in een veerkrachtig industrieel conglomeraat en was in staat in 2010 zijn verkoop met 60% te laten stijgen in vergelijking met 2000.

Hoe kan dit worden toegepast op crisismanagement en risicopreventie?

In 2010 had Kodak een crisismanager nodig. Vroegtijdige waarschuwingssignalen in voorgaande jaren werden ofwel niet opgemerkt ofwel verwaarloosd totdat de zeepbel barstte en de situatie uit de hand liep. De crisismanager moest de brokstukken oprapen en de leiding helpen de rommel op te ruimen en naar de toekomst te kijken. Maar de geest was uit de fles en zal er nooit meer in terugkomen.

Fujifilm paste voorafgaand aan 2010 een risicopreventie systeem toe. Zij keken naar het speelveld, beseften dat het spel aan het veranderen was (zij identificeerden risico's) en zochten naar oplossingen en innovatieve antwoorden over hoe zich aan te passen aan het veranderende spel (preventie en mitigatie). Verschillende opties werden besproken, getest en uiteindelijk succesvol geïmplementeerd. In dit geval konden zij de crisis afwenden en daarmee voorkwamen ze de noodzaak van crisismanagement. Ze slaagden erin de geest in de fles te houden.

Bij WB Risk Prevention Systems zullen u helpen de risico's die uw speelveld bedreigen te identificeren en te begrijpen. Wij zullen u helpen oplossingen te vinden en tegelijkertijd de innovatieve 'helende kracht' van uw organisatie op gang te brengen en te kanaliseren. Als u meer wilt weten, kunt u hier contact met ons opnemen.

Klant en WB Risk Prevention Systems zullen samen werken aan een veerkrachtige organisatie. Wij zullen u de instrumenten voor de toekomst geven waarmee u de juiste vragen kunt blijven stellen. Want zoals u inmiddels weet, kunnen de antwoorden inmiddels weer veranderd zijn. En indien nodig, is onze voortdurende ondersteuning altijd slechts een telefoontje verwijderd.