Thema event actualiteiten in Rusland: wereldwijde impact

WB Talk Rusland Impact Wereldwijd (3)

Het evenwicht in de wereld is verstoord: Het ingewikkelde web van economische, politieke, culturele, wetenschappelijke en sociale banden met Rusland is uiteengereten. Decennialang beproefde communicatiekanalen zijn onderbroken, financiële transacties zijn verstoord, wereldwijde logistieke ketens zijn in gevaar gebracht en energie- en grondstoffenprijzen stijgen ongecontroleerd. Noch de westerse staten, noch hun instellingen of bedrijven kunnen ontsnappen aan de verstrekkende gevolgen. De economie zal zich (moeten) reorganiseren. Dit zal de economische betrekkingen in de wereld als geheel veranderen.  

Maar wat is de huidige situatie in Rusland? Welke invloed hebben de gebeurtenissen op de economie in Rusland? En welke gevolgen kunnen bedrijven die met of in Rusland werken, verwachten? Welke alternatieve mogelijkheden openbaren zich in het licht van deze nieuwe realiteit? 

Met onze reeks evenementen willen wij nieuwe perspectieven laten zien. Onze expert Christian Altmann, voormalig directeur van de AHK Rusland, St. Petersburg, en manager van Lufthansa AG op verschillende locaties in Europa en Azië, doet verslag vanuit zijn geadopteerde woonplaats St. Petersburg  

Naast een zeer actuele duiding van de gebeurtenissen, willen wij de deelnemers aan onze WB-Ronde Tafel een open uitwisseling met de expert en met elkaar mogelijk maken. Voertaal tijdens deze uitwisselingen zal het Engels zijn.

De gesprekken zullen worden geleid door Werner Heesen. 

Werner Heesen heeft tijdens zijn management carrière bij Lufthansa AG sinds de jaren tachtig managementfuncties in India bekleed, onder meer als Director/SVP Commercial ModiLuft of Director South Asia. Sinds 2012 is hij senior consultant voor crisisbeheer en human resources bij WB. 

Reeks evenementen

31 augustus 2022 / 14-15 uur
Huidige situatie in Rusland: een evaluatie van binnenuit

Wat gebeurt er momenteel in Rusland en met welke uitdagingen hebben ondernemers te maken? Aan de hand van geselecteerde cijfers, gegevens en feiten zal Christian Altmann ons een evaluatie geven van het economisch beleid ten aanzien van de huidige situatie in Rusland. Terwijl de omstandigheden voor buitenlandse bedrijven al moeilijk waren met de invoering van de sancties in 2014, zijn ze sinds 24 februari van dit jaar nog moeilijker geworden. Wij willen een licht werpen op de situatie en een overzicht geven van de huidige stand van zaken.  

Bedrijven in de EU en Rusland hebben snel moeten reageren op de uitdagingen van de afgelopen maanden. Wij bekijken de nieuwe randvoorwaarden voor bedrijven die in Rusland of met Rusland werken en bespreken welke mogelijkheden er zijn om actie te ondernemen.  

Aansluitend krijgt u de gelegenheid om te praten over uw eigen ervaringen met zakendoen in Rusland en om ideeën uit te wisselen met andere ondernemers. 

29 september 2022 / 14-15 uur
De locatie vasthouden, de markt verlaten of gewoon het hoofd koel houden?

In het licht van de nieuwe omstandigheden moeten Europese ondernemers zich afvragen hoe zij zich in de toekomst moeten verhouden tot de Russische markt, zijn leveranciers of zijn grondstoffenbronnen. Tot voor enkele jaren waren er nog bijna 7.000 Duitse bedrijven actief in Rusland. In de loop van het jaar is het aantal al gehalveerd en het daalt nog steeds.  

Hoe kan een ordelijke terugtrekking en beëindiging van activiteiten slagen? Is het wel mogelijk om een filiaal of vestiging in Rusland te verkopen? Zijn er alternatieve oplossingen en met welke gevaren en risico's moet rekening worden gehouden? Welke ervaringen hebben bedrijven de afgelopen maanden opgedaan en welke lessen zijn overdraagbaar? 

Christian Altmann is thuis in de zakenwereld van Duitse bedrijven in Rusland. Aan de hand van concrete voorbeelden zal hij ons de mogelijke strategieën voor Rusland uiteenzetten waarvan hij de afgelopen weken getuige is geweest. In het licht van de nieuwe randvoorwaarden hebben bekende ondernemingen zich uit de markt teruggetrokken, terwijl andere het hoofd koel hebben gehouden of hun activiteiten op een laag pitje zijn blijven zetten. Wij doen verslag van de concrete ervaringen van ondernemers in het veld. 

Na afloop krijgt u de gelegenheid uw ervaringen te delen en te ontdekken wat andere ondernemers bezighoudt. 

27 oktober 2022 / 14-15 u
Een blik in de toekomst: welke markten winnen aan belang in het licht van de crisis?

We kijken samen naar de toekomst: Holgende ae markten winnen aan belang in het licht van de crisis?  
 
De wereld zal veranderen met en door de crisis. En met de wereld, onze eigen economische omgeving. Nu al stellen wij de veranderingen binnen de logistieke ketens vastde veranderende Markten en koopgedrag, maar ook geopolitieke verschuivingen. De EU keert zich af van Rusland, zoekt nauwere banden met de VS en heroverweegt haar relatie met China. Is dit een kans voor bijvoorbeeld India om zich te vestigen als een nieuwe markt van de toekomst of zijn er andere winnaars?
 
Hoe kunnen (Duitse) bedrijven duurzaam en doelgericht gebruik maken van deze ontwikkelingen? en hoe kun jij je als Ondernemer je hier op voorbereiden? 
 
Met onzl Risico-expert van WB Risk Prevention Systems, Christian Altmann wagen wij een blik in de toekomst en laten zien welke landen nu al als "winnaars" uit de crisis tevoorschijn komen.  
 
Wij nodigen u uit om samen met onze deskundigen en de andere Deelnemers: binnen een creatieve uitwisseling op gang te brengen en ideeën uit te wisselen over mondiale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan. 

Inschrijving voor de evenementenreeks

Onze ( Engelstalige) reeks evenementen vindt digitaal plaats en is voor u gratis. Gebruik het inschrijvingsformulier om u in te schrijven voor één of alle evenementen. 

De toegangslink zal kort voor het desbetreffende evenement worden toegezonden. Als u vooraf vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons team: enquiry@risk-prevention-systems.com