Rusland en de transformatie van de wereldeconomie

Rusland Verandering in de wereldeconomie

Vul hier uw kop in

Rusland blijft de krantenkoppen domineren. De westerse media geven de westerse standpunten weer en berichten over de negatieve gevolgen die wij op sociaal en economisch vlak ondervinden van het beleid van Rusland.  

Verschillende perspectieven en uiteenlopende ervaringen maken echter ook deel uit van ons dagelijks leven. Daarom durven wij ons perspectief te veranderen. We kijken niet naar Rusland, maar "van binnen naar buiten". 

Wereldwijde veranderingen in de economie - ook in Rusland

Ook de economie in Rusland is aan het veranderen: sancties, het verlies van export- en importactiviteiten en massale prijsstijgingen vragen om veranderingen. Er worden nieuwe doelmarkten gezocht. Met name landen in de Aziatische regio, vooral India en China, komen in beeld en worden steeds aantrekkelijker.  

Maar veel geschoolde werknemers zijn zich ook aan het heroriënteren. In een eerste golf zijn tienduizenden IT-werknemers naar Cyprus, Georgië of Turkije gemigreerd, wat de Russische technologiesector voor grote uitdagingen stelt. Deze "brain drain" is niet alleen schadelijk voor de Russische IT-sector, maar zal binnenkort ook de verwerkende industrie, de dienstensector en de financiële sector treffen.  

De "niet opvallen en afwachten" strategie

Met het uitbreken van de oorlog werden vele internationale ondernemingen met activiteiten in Rusland geconfronteerd met de vraag hun activiteiten in het land op korte termijn te staken of zich althans grotendeels terug te trekken uit het land. Een "business as usual" was voor veel bedrijven ondenkbaar als gevolg van de nieuwe situatie.  

Bij een nadere beschouwing van het internationale zakenlandschap blijkt echter dat de uitgangspositie van de spelers en hun daaruit voortvloeiende gedrag niet zo eenduidig is. Ondernemingen met weinig handel in Rusland en een minimale investeringsquote in Rusland vonden het natuurlijk gemakkelijk om het land snel te verlaten. Een aanzienlijk aantal (Duitse) bedrijven had echter een aanzienlijke aanwezigheid in Rusland en vond het daarom moeilijk de markt te verlaten. De ervaring van de laatste maanden heeft dan ook geleerd dat er vraag was naar middenwegen zoals een "management buy-out" of een gedeeltelijke terugtrekking van geselecteerde delen van de onderneming.  

Niet alle internationale activiteiten op de Russische markt zijn onherroepelijk stopgezet. Een terugkeer naar het land is voor veel bedrijven niet volledig uitgesloten. 

Voor velen zal pas in de komende weken en maanden worden beslist hoe de toekomstige strategie vorm zal krijgen. De verdere ontwikkelingen in Rusland zelf, maar ook de opkomende alternatieven met nieuwe of bijkomende markten, zullen hierbij een beslissende rol spelen.  

Blik op de toekomst: economische kansen of risico's?

Om geen overhaaste beslissingen te nemen en zo een onderneming aan een groot risico bloot te stellen, is een nuchtere kijk op de huidige situatie even belangrijk als een blik in de toekomst. Met welke gevolgen zullen Europese/Duitse bedrijven in de toekomst in Rusland rekening moeten houden? Welke alternatieve markten zijn in opkomst en lijken bijzonder aantrekkelijk te worden? Voor welke beslissingen staan ondernemers vandaag, maar ook over een paar maanden? 

 

Met onze Reeks evenementen "Rusland: wereldwijde impact wagen we een verandering van perspectief: onze expert Christian Altmann, oud directeur van de AHK Rusland in st. Petersburg en voormalig directeur van Lufthansa AG op verschillende locaties in Azië, brengt vanuit zijn geadopteerde woonplaats Sint-Petersburg (Rusland) verslag uit over de huidige ontwikkelingen en de ondernemersstemming in Rusland. Zijn contacten in het bedrijfsleven geven ons een realistisch, transparant inzicht en laten zien hoe verschillend lokale bedrijven met de situatie omgaan. 

Een open uitwisseling tussen de deelnemers biedt de gelegenheid om van elkaar te leren, andere perspectieven te leren kennen en input voor hun eigen bedrijfsactiviteiten mee te nemen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan één of de hele reeks evenementen. Meer informatie over de afzonderlijke evenementen, die digitaal zullen plaatsvinden en voor u gratis zijn, vindt u hier.

Factsheet over de huidige situatie in Rusland

Brain drain naar Georgië, het verschijnen van nieuwe bronnen- en verkopers uit Turkije en Kazachstan, een dunne gegevensbank en een onzekere kijk op de toekomst van zijn eigen toeleveringsketen. - Dit is slechts een deel van de impact en de uitdagingen waarmee bedrijven momenteel worden geconfronteerd.

Op 31 augustus 2022 is de eerste van drie evenementen over het thema Rusland: impact op wereldschaal vond plaats. Samen met ondernemers spraken we over de huidige situatie in Rusland en over onze eigen praktijkervaringen. Hartelijk dank aan alle deelnemers voor de interessante uitwisseling!

Als u niet aanwezig kon zijn en toch geïnteresseerd bent in de laatste cijfers en gegevens, bezorgen wij u graag een factsheet. Stuur ons een bericht: enquiry@risk-prevention-systems.com

Inschrijving voor de evenementenreeks

Onze ( Engelstalige) reeks evenementen vindt digitaal plaats en is voor u gratis. Gebruik het inschrijvingsformulier om u in te schrijven voor één of alle evenementen. 

De toegangslink zal kort voor het desbetreffende evenement worden toegezonden. Als u vooraf vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons team: enquiry@risk-prevention-systems.com