Gevoeligheidsanalyse (risicoanalyse)

Risicoanalyse

Gevoeligheidsanalyse

Met de juiste analyse van risico's, maatregelen en training kan chaos worden vermeden en kan de behoefte aan ad hoc Crisismanagement verminderen.

Wij gebruiken analysemethoden, die bijv. bekend zijn als instrument van veiligheidstechniek in de procesindustrie, de farmaceutische en petrochemische industrie of bij de ongerzoeksraad voor de veiligheid, nu ook voor nieuwe gebieden, bijv. "normale" ondernemingen, kantoren, overheden, evenementencentra en organisaties, om hun "Kwetsbaarheid" te identificeren.

Dit omvat beproefde methoden, zoals de HAZOP-procedure (uit het Engels Gevaar en bruikbaarheidof in het Duits "PAAG"), alsmede een "Oorzaak - Gevolg analyse"(gebaseerd op de "Fault Tree Analysis"), die "state of the art" zijn, vooral op het gebied van kritieke infrastructuur (chemische fabrieken, kerncentrales, enz.). Covid-19, cyber- en terroristische aanvallen van de afgelopen maanden/jaren hebben aangetoond dat deze methoden uitstekend geschikt zijn.

Identificatie en beoordeling van risico's

Evaluatie van de beïnvloedende factoren

Zodra de relevante risico's in kaart zijn gebracht, moeten de beïnvloedende factoren, mogelijke fouten, gebeurtenissen, enz. worden geïdentificeerd (= gebeurtenissenboomanalyse op basis van de Foutenboomanalyse) en geanalyseerd op gelijktijdige interactie (zelfs onafhankelijk van elkaar). Wat abstract klinkt, heeft heel begrijpelijke redenen: Het is vaak niet het optreden van één grote factor/fout, maar het optreden van een keten van kleinere en "op zichzelf" eerder secundaire individuele fouten, omissies, communicatiestoringen en gebeurtenissen, die samen tot catastrofale gevolgen kunnen leiden. Bekende voorbeelden van waarschuwingen zijn het ongeluk in Tsjernobyl, het giftige gaslek in Bhopal, India, het ongeluk bij de Love Parade in Duisburg, Duitsland, en het hoge sterftecijfer in Noord-Italië tijdens de Covid19-pandemie.

Effectbeoordeling

  • Gevolgen voor de gezondheid van de bevolking/werknemers
  • Gevolgen voor de economische efficiëntie
  • Effect op het milieu
  • Effecten op de functionaliteit