Speciaal onderwerp: Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft ons met volle kracht getroffen. Plotseling, onverwacht en indringend. In ons privé- en beroepsleven worden wij geconfronteerd met omstandigheden die wij ons enkele maanden geleden nooit hadden kunnen voorstellen.

We moeten Richtlijnen of aanwijzingen ontwikkelen, hetzij als overheidsinstantie voor de bevolking, hetzij als werkgever voor het eigen personeel. Deze specificaties moeten dan nog dagelijks worden doorgegeven en aan de meest recente bevindingen en ontwikkelingen worden aangepast, omdat zich morgen een totaal andere situatie kan voordoen dan vandaag. Een hoge graad van Flexibiliteit is gevraagd en wij zijn permanent met het onderwerp in de weer.

Eigenlijk wilde u heel andere dingen doen met uw onderneming, uw instelling, uw vereniging enz. dan u over Afstandsregels, hygiënische maatregelen en structurele wijzigingen druk te maken. U zou willen produceren, verkopen of verhuren liever dan te worden gedwongen de Corona-voorschriften toe te passen. Wat ook helemaal nieuw is, is dat we zelfs te maken hebben met het privé-leven van mensen om ons heen: Werknemers, klanten en leveranciers. De verdediging tegen de pandemie is duidelijk geen "can do"-gebeuren, maar een "must do"-gebeuren. Wat een afknapper!!

Dus hoe kom je hier doorheen en hoe kunnen wij je helpen?

Onze Crisismanagers. hebben in de laatste 20 jaar meerdere crises over de hele wereld beleefd en hebben met succes hun rol gespeeld, Het beschermen van mensen en eigendommen en uiteindelijk ook door het voortbestaan van bedrijven en de stabiliteit van regio's veilig te stellen.

De snelle verspreiding van het virus heeft aangetoond dat snelle en alomvattende reacties noodzakelijk zijn. Er is geen gebied van het economische leven dat er niet door wordt beïnvloed. Onze maatregelen moeten aan de ene kant technisch & organisatorisch zijn en aan de andere kant, klanten en werknemers betrekken bij elke ontwikkelingsfase van de activiteiten. 

uw voordeel