Beste praktijk: welke langetermijnvoordelen kunnen worden bereikt?

Is er misschien zelfs een duurzaam voordeel te behalen uit de Covid 19-beschermingen?

Een voorbeeld: dankzij de hygiëneconcepten is het ziektecijfer in de bedrijven de laatste maanden aanzienlijk gedaald (van gemiddeld 7% tot minder dan 4%). Blijkbaar worden ook andere ziekten minder vaak overgedragen als gevolg van de grotere hygiënegevoeligheid.

Een ander voorbeeld: het plotseling wegvallen van zakenreizen leidt tot aanzienlijke besparingsmogelijkheden op reiskosten en reistijden. Waar vroeger werd aangenomen dat bepaalde bedrijfsprocessen nooit via videoconferentie mogelijk zouden zijn, wordt nu duidelijk dat het wel degelijk mogelijk is. Dus de bereidheid van alle betrokken partijen is er in principe. Kan deze bereidheid ons economisch resultaat verbeteren?

Beste praktijken Covid-19: nieuwe perspectieven

De pandemie vermindert remmingen en stelt ons in staat om met alle betrokkenen ook over privé-onderwerpen te praten die vroeger absoluut taboe waren. Plotseling kun je met werknemers praten over het wassen van hun handen na het toiletbezoek, plotseling is thuiswerken mogelijk, plotseling werken versnelde goedkeuringsprocedures, plotseling is de bereidheid van iedereen om compromissen te sluiten groter.

Ons service aanbod

  • Wij analyseren het "voordeelpotentieel" van uw maatregelen in een langetermijncontext, zoals: "permanente vermindering van het ziekteverzuim" of "verhoging van de efficiëntie door meer winstgevendheid en bedrijfsoptimalisering" of ook "vermindering van de emissies door vermindering van de reisactiviteiten" (ecologie).
  • Wij kunnen zelfs samen met u innovatieve, creatieve en onconventionele bedrijfsmodellen vaststellen.
  • Covid-19 kan ook uitstekend worden aangegrepen om het bedrijf, de instantie, de instelling, enz. veiliger te maken voor toekomstige risico's (veerkracht opbouwen). Met andere woorden: De huidige leercurve omzetten in preventie.
  • Zelfs als wij erin slagen de Covid-19 pandemie in de nabije toekomst effectief in te dammen, moeten wij erop voorbereid zijn dat het thema "gezondheidsbeheer" permanent in onze plannings- en ontwikkelingsprocessen zal worden opgenomen. Hoe eerder dit besef in ons bewustzijn is verinnerlijkt, hoe beter.