Beschermingsmaatregelen en beperking van de schade

Corona zelf lijkt misschien "onplanbaar". Maar dat betekent niet dat wij hulpeloos veroordeeld zijn om te reageren. Wij kunnen zeker relevante technische en organisatorische maatregelen plannen, noodplannen ontwikkelen en interne en externe communicatie voorbereiden.

Onze diensten: Corona bescherming en mitigatie

  • Een gedetailleerde en vroege Analyse van de situatie in uw bedrijf, overheid, gemeente, instelling, enz. en de omgeving daarvan is een essentiële voorwaarde voor succes. Daarom, betrek ons bij de creatie van de passende plannen en maatregelenpakketten zo vroeg mogelijk. a.
  • Dit bespaart u kostbare tijd en geld.
  • Wij hebben onze eigen praktijkervaring met Crises en noodsituaties (zoals aardbevingen, overstromingen, epidemieën en terroristische aanslagen). Covid-19 heeft verschillende parameters, maar bepaalde middelen en beheersmethoden - vooral op preventief gebied - zijn identiek.
  • Wij zijn ook in staat om met u samen te werken om technische en organisatorische oplossingen te identificeren, aan te schaffen en in te voeren (met inbegrip van het in aanmerking nemen van toepassingservaring, het afwegen van beproefde methodes tegen alternatieve/nieuwe technologieën, en het evalueren van voordelen of kosten/baten).