Covid-19 commissaris en Corona Crisis Personeel

Je hebt een centrale contactpersoon of verantwoordelijke managerwie neemt als "stafeenheid" onmiddellijk de centrale coördinatie van alle maatregelen in uw bedrijf, instantie of instelling op zich?

Dit is vaak geen "voltijdse baan" en de verantwoordelijke werknemers hebben ook andere taken, hoewel het de nodige bekwaamheid, ervaring en het dagelijks zoeken naar informatie vereist. De meeste bedrijven, instellingen, overheden enz. staan dan ook voor het dilemma dat zij zich enerzijds moeten blijven voorbereiden op besmettingen, maar dat het anderzijds economisch niet zinvol is om een dienovereenkomstig bekwaam personeelslid op voltijdse basis in dienst te nemen, op te leiden enz.

Covid-19: Onze diensten

  • Wij kunnen voor u of in uw bedrijf, instelling enz. werken als Covid 19 Vertegenwoordiger optreden of een crisisteam oprichten en het leiden in een modererende rol.
  • Wij vermijden "blind actionisme" en verspilling van middelen door gebruik te maken van geïndividualiseerde checklists om na te gaan wat nog moet worden gedaan en waar u reeds in de ideale positie verkeert.
  • Indien nodig richten wij ook een clearing-kantoor "Covid-19" op (24 uur per dag bereikbaar, ook verzekerd door hotline-functie in Duitsland en India).
  • Aangezien wij ons al maanden bezighouden met probleemoplossingen in deze sector, zijn onze aanbevelingen altijd gebaseerd op de meest recente ervaring en kennis. U moet er dus uw voordeel mee doen.