Interne en externe communicatie

Aangezien het verloop van de Covid 19-pandemie geenszins statisch is en steeds tot nieuwe bevindingen leidt, moeten ook de maatregelen voortdurend worden aangepast. Deze veranderingen zullen echter alleen succes hebben als zij snel, op passende wijze, op een "ontvanger-vriendelijke" manier, consequent en permanent worden meegedeeld.

Covid-19 & Communicatie: Onze diensten

  • Wij stellen samen met u actieplannen op en kunnen optreden als uw "Communicatiemedewerker voor Covid-19" act.
  • Wij maken uw preventiemaatregelen bekend (zowel intern aan de werknemers, maar ook extern, bv. aan de omwonenden, de autoriteiten, de pers, enz.)
  • We bereiden een Communicatieplan voor het geval van besmetting (wie spreekt intern en extern wanneer met wie over wat).
  • Wij maken de betrokkenen bewust van het belang van communicatie, zelfs in het geval van ongeplande gebeurtenissen.
  • WB heeft deskundigen aan uw zijde die al weten wat er gaande is en die elke stap in detail kunnen uitleggen en u door de uitvoering ervan kunnen loodsen.