Bewustmaking (maatregelen voor een passende bewustmaking en probleembewustmaking)

In principe is het moeilijk om abstracte gevaarsituaties te herleiden tot het persoonlijk gedrag van een individuele persoon. Bijvoorbeeld, twee mensen interpreteren en leven al naar instructies op verschillende manieren. De een kan (over-)voorzichtig zijn, terwijl de ander meer handelt volgens het motto: "Laat de kerk in het dorp; het is toch allemaal goed gekomen".

Hoe langer buitengewone omstandigheden aanhouden, hoe vaker kleine afwijkingen van de richtsnoeren voorkomen. Individuen handelen dan altijd wat risicovoller zonder zich daarvan bewust te zijn.

Totdat zich overeenkomstige gebeurtenissen voordoen, bijvoorbeeld door een aaneenschakeling van kleinere fouten, die zich dreigend als een sneeuwbaleffect kunnen ontwikkelen.

Individuen hanteren vaak ook (onbewust) verschillende normen voor hun eigen gedrag in hun beroeps- en privéleven (zoals: "Ik vermijd om in de buurt te komen van collega's in het bedrijf, maar ontmoet dan vrienden in een café of op een bruiloft").

Ons dagelijks leven moet echter niet alleen in het zakenleven, maar ook in het privé-leven veranderen. Het is voor elk individu een echte uitdaging om te voldoen aan de behoefte aan "persoonlijke vrijheid", net zoals "discretionaire bevoegdheden" niet te ruim mogen worden geïnterpreteerd, zodat zij niet bedreigend - zelfs levensbedreigend - worden. Dit begrip, dit bewustzijn van het probleem moet bij alle betrokkenen aanwezig zijn of gecreëerd worden.

Ons service aanbod

Wij nemen de structuren, workflows en processen van uw bedrijf, overheid, instelling, enz. onder de loep en ontwikkelen daaruit - samen met u - een langetermijnplan met terugkerende afspraken en intensieve opleidingsprogramma's.

Daarbij maken wij ook gebruik van nieuwe methoden en inzichten die onze deskundigen momenteel ondervinden bij de aanpak van de huidige pandemie. De nadruk ligt hier op het bereiken van hetzelfde niveau van begrip en bereidheid om "actief te veranderen" bij alle betrokkenen.

Bijvoorbeeld: Tot nu toe vertrouwden de meeste ondernemingen op klassieke informatieprocedures zoals circulaires aan het personeel, bijeenkomsten in het stadhuis of centrale aankondigingen door de directie. Het kan echter zinvoller zijn een aantal "pandemie-ambassadeurs" onder het personeel aan te stellen en op te leiden, die dan kleinere groepen in het bedrijf, bijvoorbeeld een productieploeg in het dagelijks leven, bewuster maken. Wij kunnen deze pandemie-ambassadeurs individueel en specifiek voorbereiden en hen steunen bij alle vragen die zich aandienen.

Met andere woorden, er moet onder alle omstandigheden voor worden gezorgd dat iedere werknemer - of betrokkene - zich persoonlijk aangesproken voelt en de hem of haar toebedeelde verantwoordelijkheid erkent en aanvaardt.