Strategisch crisisbeheer

Crisisbeheersing in een onderneming of organisatie is niet beperkt tot maatregelen die in noodgevallen moeten worden genomen (Zie rampenbestrijding) moet worden geïnitieerd. Het gaat veeleer om een voortdurende ontwikkeling en optimalisering van de bedrijfsstrategie. Wij steunen u daarbij:

Informeel
"Collectief leren
Samen oplossingen vinden

Externe klankbordgroep/adviesraad