Strategisch crisisbeheer

Het Crisisteam houdt zich bezig met het managen van de specifieke crisis en het oplossen van alle operationele / dagelijkse problemen. Daarbij zal het crisisteam in samenwerking met het Operationeel crisismanagement zo druk zijn dat het niet mogelijk is in de toekomst te kijken of verdere scenario's te modelleren.

Daarom steunen wij u bij de planning en uitvoering van het concept om naast het operationele crisisteam/noodteam nog een crisisteam op te richten, namelijk het strategisch crisismanagement.

Los van de dagelijkse uitdagingen moet strategisch crisisbeheer verder vooruit kijken, nadenken over mogelijke kettingreacties in de toekomst, strategische kansen identificeren, enz. 

Wij ondersteunen uw strategisch crisismanagement als olgende axternal sounding board / crisis advisory board / risk expert.

Mogelijke inhoud: