Heeft de overname van Afghanistan door de Taliban invloed op de keuze van je volgende auto?

Lithium Invloed Taliban Afghanistan Risico
De verovering van Afghanistan door de Taliban heeft dramatische en verstrekkende gevolgen voor de plaatselijke bevolking. Maar het kan ook gevolgen hebben voor uw volgende telefoon, laptop of zelfs auto.

Een bijdrage van Marcel Hagens

Hoewel 70 % van het land nog nog niet omvangrijk onderzocht en ontwikkeld is, wordt algemeen aangenomen dat Afghanistan over grote hoeveelheden natuurlijke rijkdommen beschikt. Daaronder bevindt zich een van de grootste lithiumafzettingen ter wereld. Door het gebrek aan infrastructuur en de bekende onrust van de laatste decennia is de exploratie op industriële schaal nog niet begonnen. 

Lithium wordt onder meer gebruikt voor batterijen in elektrische auto's, laptops en smartphones. Afghanistan heeft daarnaast ook bewezen grote natuurlijke afzettingen van koper, kobalt en zeldzame aardmetalen. Deze metalen zijn van essentieel belang voor de door de EU en de VS geplande overgang naar hernieuwbare energiebronnen.

Lithium handel met de Taliban?

De Taliban zullen nu een manier moeten vinden om dit lithium op de markt te brengen en zo een economische basis voor hun staatsgreep te vinden. Zolang er elders veiliger en betrouwbaarder bronnen zijn, zal het gebruik van Afghaanse mineralen waarschijnlijk laag blijven. China en Rusland lijken echter reeds bereid diplomatieke betrekkingen met de Taliban aan te knopen, die een vorm van economische samenwerking zouden kunnen omvatten.

China is reeds stevig verankerd in de exploitatie van de enorme minerale rijkdommen van Afghanistan, waarbij met name het recht op ontwikkeling van 's werelds grootste koperreserves in de Afghaanse provincie Logar, ter waarde van naar schatting 88 miljard USD, vermeldenswaard is.

De vraag verzevenvoudigt

Volgens onderzoek zal de vraag naar lithium naar verwachting verzevenvoudigen. En hoewel veel lithium kan worden gerecycleerd, zal er ook veel materiaal nodig zijn om batterijen te maken. Een batterij in een gemiddelde elektrische auto bevat immers al 8 kilogram van het materiaal.

Sommige marktanalisten voorspellen zelfs een "acuut" lithiumtekort vanaf 2022. Deze schaarste zou de meeste Europese, Japanse en Amerikaanse inspanningen om tegen het einde van het decennium uitsluitend elektrische auto's te produceren, kunnen dwarsbomen. Er zijn al meer dan 30 serieuze spelers op de Chinese markt voor elektrische auto's. Onder meer VW/Audi en Volvo zijn voor de productie van hun elektrische modellen grotendeels afhankelijk van Chinese partnerschappen.

Tenzij onmiddellijk op grote schaal wordt geïnvesteerd in grote, commercieel levensvatbare lithiumvoorraden, zullen de verwachte tekorten naar alle waarschijnlijkheid aanhouden tot het einde van het decennium. Een deel van het probleem is dat, hoewel de waarde van lithium de afgelopen jaren is gestegen, deze stijging nog niet voldoende is geweest om grote investeringen in nieuwe mijnbouwactiviteiten op gang te brengen. 

En daar ligt de kans voor de Taliban, als ze de juiste investeerders kunnen vinden. 

Strategische of economische afhankelijkheid?

Wat zou er gebeuren als China een groot deel van de wereldvoorraad lithium in handen krijgt?

Wat zou er gebeuren als de Taliban zouden besluiten de toegang tot de mineralen uit de diepere lagen van de aarde voor een bepaalde periode te beperken? 

Welke gevolgen zou dit hebben voor de manier van leven en de economieën van de VS en de EU? Welke strategische stappen kunnen en moeten worden genomen? Zal Afghanistan het volgende Saoedi-Arabië worden, die de toegang controleert tot een grondstof waar het Westen een grote vraag naar heeft? Zullen de EU en de VS (gedwongen) worden om een ander op de sharia gebaseerd regime te tolereren en te steunen?

 

Risicopreventie is gebaseerd op het vermogen om buiten vaste kaders te denken en misschien niet eens een kader of grens te zien.

Om op de toekomst voorbereid te zijn, moet u uw "speelveld" grondig onderzoeken en plannen maken voor alle eventualiteiten. Bij WB Risk Prevention Systems willen we graag uw partner zijn die u uitdaagt om precies dat te doen.

 

Schrijf ons een bericht of bel ons gewoon even op!