Terroristische aanslagen in Mumbai

Mumbai India
Op 26 november 2008 werden in de Indiase havenstad Mumbai op allerlei plaatsen Terroristische aanslagen gepleegd. Binnen korte tijd waren er talrijke moorden, explosies en gijzelingen. 

Een groep van tien aanvallers zat achter deze centraal gecoördineerde terroristische aanslagen. Zij splitsten zich ter plaatse op in verschillende teams en hadden het blijkbaar gemunt op toeristische en Joodse locaties. Twee luxehotels behoorden ook tot hun doelwitten. De aanvallers werden geleid door handlangers in Pakistan. 

Een van de doelen, het Taj Mahal Palace, huisvestte twee vliegtuigbemanningen van een luchtvaartmaatschappij. Vanwege de bezetting door de terroristen werden de bemanningen ingesloten en geïsoleerd van de buitenwereld. helemaal geïsoleerd. De vluchten van en naar Mumbai zijn vier dagen lang onderbroken geweest. Dit resulteerde in meer dan 1.000 Passagiers die niet naar Europa konden vertrekken.

Onmiddellijke maatregelen...

De eerste stap was om contact te leggen met de gevangen bemanningen om niet alleen Zorg voor de veiligheid van de bemanningsleden, doorlopend, op het mentale vlak te ondersteunen. 

Daarna moesten de gestrande passagiers van deze luchtvaartmaatschappij bereikt en de mogelijke promotiemaatregelen worden gecommuniceerd. Gelijktijdig werden de reeds bestaande Veiligheids- en beveiligingsmaatregelen voor luchtvaartpersoneel in Mumbai beoordeeld en bijgewerkt. 

Onmiddellijke maatregelen. De eerste stap was de oprichting van een plaatselijke crisisorganisatie die zou worden gekoppeld aan het centrale crisisteam. in Duitsland zou rapporteren. Gelijktijdig De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en Rapportageperioden bindend gedefinieerd om een efficiënt werkproces te garanderen. Bovendien, een is een Actieplan voor de Indiase organisatie met gedetailleerde verantwoordelijkheden gemaakt.

Het crisismanagement ter plaatse nam de rol van lokale contactpersoon op zich en was als coördinator voor India onderdeel van het centrale crisismanagement in Duitsland. 

...wat betekent dat in concrete termen?

Er werd een voortdurend contact met de ingesloten bemanningen in stand gehouden om de betrokken mensen een vast contactpersoon te kunnen aanbieden, de actuele situatie en in gang gezette maatregelen uit te leggen en meer beveiliginginstructies te kunnen overbrengen. Parallel werden contactpunten (Help Desks) opgezet voor de passagiers en evacuatieplannen opgesteld. 

  • Oprichting van een crisisteam met vestigingen in Mumbai (in samenwerking met de luchtvaartmaatschappij en het consulaat-generaal), Duitsland en India.
  • Duidelijke taakomschrijving voor elk lid van het crisisteam
  • Registratie en documentatie van alle werkprocessen
  • Het tot stand brengen van een communicatieverbinding met de geisoleerde bemanningsleden
  • Coördinatie met het centrale crisismanagement in Frankfurt
  • Aanwijzing van contactpersonen en vaststelling van contactpunten voor passagiers ter plaatse (Help Desk)
  • Doorspelen van de meest recente informatie over de situatie aan gestrande reizigers

Het vervolg

Als de laatste stap in elk project wordt er een resultatenanalyse uitgevoerd op basis waarvan we dan eventuele complicaties en de bijbehorende gevolgen onderzoeken, om de resultaten om dezolgende a voor bij een andere casus te kunnen inzetten. 

Werner Heesen

Als centrale coördinator en projectmanager heeft Werner Heesen de organisatie en communicatie overgenomen en zorgde zo voor de veiligheid van veel mensen.