Dochteronderneming streeft eigen belangen na

Dochterondernemingen Risico India

De Europese moedermaatschappijonze internationaal Bedrijf uit de werktuige machine en voertuigbouw Industrie Toevallige kennisgevingen dat het management van de Indiase dochteronderneming niet handelt in overeenstemming met de belangen van de moedermaatschappij. Met betrekking tot de belastingwetgeving wordt vastgesteld dat deze niet wordt nageleefd. Als gevolg van deze ontdekkingen zal er opdracht worden gegeven voor een studie die moet uitwijzen of compliance overtredingen, corruptie, misbruik van bedrijfseigendommen door het management, nepotisme en diefstal plaatsvinden.  

Wanneer deze problemen niet snel genoeg worden aangepakt, is de schade na verloop van tijd onherstelbaar.Een opvallonze potentieel risico betreft hier de toenemende schade veroorzaakt door de diefstal van bedrijfseigendommen. Als gevolg van de aanzienlijke wettelijke overtredingen, kan het zo ver komen dat de overheid het bedrijf op de zwarte lijst plaatst. Bovendien bestaat de dreiging voor het bedrijf om gegijzeld tot worden.  

Idee, planning, uitvoering - Samen het probleem oplossen

Om de problemen op te lossen, begint WB Risk Prevention Systems op de achtergrond met een inventarisatie. Het is van belang het onderzoek met de grootst mogelijke omzichtigheid te benaderen, zodat de Indiase leiding niet achterdochtig wordt.   

Aangezien het nog steeds mogelijk is dat het Indiase management de maatregelen opmerkt, bestaat de volgende stap erin zich voor te bereiden op het ergste scenario en een plan B op te stellen. Deze plannen moeten de voortgang bepalen in geval van ongeplande escalaties. 

Vervolgens wordt de uitvoering van de maatregelen gepland. Het betreft onder meer de juridische coördinatie op het gebied van arbeids-, fiscaal en vennootschapsrecht, nieuwe benoemingen inzake interim-management, de CFO, CEO en HR-directeur. Een vervanging van deze posten garandeert een toekomstig soepel functionerend Indiase management.  

De vierde maatregel is de coördinatie tussen de externe deskundigen en het gehele team. Dit omvat ook de ondersteuning van advocatenkantoren, financiële autoriteiten en banken.  

Na de coördinatie van de maatregelen komt het nu op de uitvoering aan. Aangezien de geheimhouding van de maatregelen tot dusverre succesvol is geweest, leidt de tenuitvoerlegging tot een volledige verrassing van de Indiase leiding, waardoor mogelijke weerstand wordt vermeden.  

Er worden nieuwe structuren opgezet en het oude management wordt vervangen.  

Maatregelen in de dochteronderneming

Operationele Maatregelen
Organisatorische Maatregelen
Communicatieve Maatregelen

Grote verandering op het hoofdkantoor

Een latere analyse van de oorzaak van de massale overtredingen heeft uitgewezen dat de oorsprong bij de Europese moedermaatschappij ligt. Deze realisatie heeft geleid tot een volledige herstructurering van het beheer van de buitenlandse onderneming op het hoofdkantoor.

Samen met WB Risk Prevention Systems is het bedrijf erin geslaagd dreigende problemen aan te pakken en te elimineren. Nu is er een soepele samenwerking over de continenten heen met de Indiase dochteronderneming.

Als centrale coördinator en projectmanager heeft Dr. Johannes Wamser de tekortkomingen bij de dochterondernemingen, maar ook bij de Europese moedermaatschappij, onderkend en de managementstructuur geoptimaliseerd.