6 belangrijke ondewerpen op het gebied van risico waar ondernemers momenteel mee te maken hebben

Topvraagstukken op risicogebied

De afgelopen weken hebben wij ons intensief beziggehouden met de huidige uitdagingen voor ondernemers opduiken. In een directe uitwisseling met hen konden we zes Top thema's , op het gebied van risico, identificeren die bedrijven momenteel moeten overwinnen:

Wijziging van de rentevoet en valutaschommelingen, Liquiditeitrisico's en kostenstijgingen perken de financiëlel speelruimte van bedrijven een e.

Door schandalen,, onethisch gedrag of ontoereikende producten en diensten wordt de publieke perceptie van egekwali bedrijf snel en makkelijk beïnvloed. Dit resulteert in een imagoverlies, een heeft zeer waarschijnlijk ook negatieve juridische en financiële gevolgen .

Technische storingen, cyberaanvallen of een datalek kunnen enorme economische schade veroorzaken en bedrijven lamleggen

Wetswijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de eigen bedrijfsactiviteiten. Twee actuele voorbeelden uit Duitsland: Het Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz en de IT-Sicherheitsgesetz 2.0 vereisen talrijke maatregelen binnel Bedrijvensystemen en -processen, zodat Bedrijven hun verplichtingen vanuit de nieuwe verordeningen kunnen nakomen.  

Tekort aan vakmensen, ontbrekende Werknemerskwalificaties en onvoldoende personele bezetting leiden tot een ander bedrijfsrisico. Individueelonze ongewenst gedrag van individuele werknemers o, zoals corruptie, verduistering of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, leveren de bedrijven mogelijk enorme financiële en juridische nadelen naast reputatie en imagoschade tot.

Onvoorspelbare gevolgen voor de locatie van het bedrijolgende a getraind milieurampen zoals overstromingen of droogte hebben een effect op de Lieferketten traditionele toeleverings en of afzetmarkten. Deze ontwikkeling vraagt om een heroverweging van de strategie voor de toekomst.

De top thema's die wij hebben vastgesteld en hierboven hebben benoemd, weerspiegelen de resultaten uit gesprekken die wij de afgelopen weken met ondernemers hebben gevoerd. In de gevarieerde wereld van het bedrijfsleven zijn er natuurlijk andere risico's die vaak sectorspecifiek of afhankelijk van de omvang zijn. In onze gesprekken met ondernemers leren wij voortdurend nieuwe perspectieven kennen.

Met welke uitdagingen wordt u momenteel geconfronteerd? Met welke problemen heeft u te maken? Schrijf ons een bericht en vertel ons over uw huidige ervaringen en uw persoonlijke inschatting.

Waarom bedrijven de aandacht moeten geven aan deze top thema's.

Bewust omgaan met het onderwerp risico is de eerste stap naar risicopreventie. Ook de uitwisseling tussen bedrijven over risico's en ervaringen opgedaan met crises is belangrijk om risico's beter te begrijpen en er doeltreffender mee om te gaan. Onze aanpak "leren van elkaar en met elkaar" maakt het mogelijk beproefde strategieën te integreren in het eigen crisisbeheer en tegelijkertijd niet een niet effectieve aanpak tijdig te vervangen door een doeltreffende.  

Dit maakt het mogelijk beter voorbereid te zijn op toekomstige crises en de eigen weerbaarheid tegen crises te vergroten.  

Top thema's op het gebied van risico's: Onze reeks bijdragen

In de komende weken zullen we de zes topthema's oppakken en intensief behandelen. We zullen ze niet alleen onder de loep nemen, maar vooral intelligente benaderingen van oplossingen laten zien die leiden tot minimalisering van de risico's. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn om de volgende berichten niet te missen.

Contactformulier

Heeft u vragen of wilt u meer weten over WB Risk Prevention Systems?

We kijken uit naar een uitwisseling met u. Schrijf ons een bericht of bel ons: +49 234 9041836-30.