Herziening van bestaande processen en maatregelen

Herziening van bestaande processen en maatregelen

Ondernemingen en organisaties, ongeacht hun omvang, staan bloot aan een grote verscheidenheid van risico's. Daartoe behoren interne en externe bedrijfsrisico's, technologische, economische en ook financiële risico's. Om mogelijke crisissen te voorkomen en in te dammen, worden richtsnoeren en handleidingen opgesteld die de processen en maatregelen in geval van nood activeren.

Een eenmalige lijst van richtsnoeren en processen is niet voldoende. Om de functionaliteit en de volledigheid te waarborgen, moeten zij regelmatig worden herzien en vooral geoptimaliseerd. Daartoe gebruiken wij verschillende methoden, afhankelijk van de eisen: